Søkeresultater

Viser 11-20 av 131 treff
  • Annet

Norsk polarforskning

Satsinger Refsenes, Karin Oslo Strategier 978-82-12-02748-0 Norges Forskningsråd 978-82-12-02749-7
  • Fil

Vedtaksprotokoll oktober 2019_.pdf

.pdf 213.191 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Annet

Norwegian polar research

Policy for Norwegian polar research 2010-2013 Satsinger Refsnes, Karin Oslo Strategier ... Norwegian polar research 2010-2013 Satsinger Refsnes, Karin Oslo Strategier 978-82-12-02786-2 Norges Forskningsråd
  • Fil

Godkjent referat 7/19 31.10.2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 96/19 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2019 Tove Stølen presenterte virksomhetsrapporteringen. Det er
  • Annet

Programplan - NANO 2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer (2012 - 2021)

Programplan Innovasjon Skagestad, Vidar, Karin Totland Oslo no Plandokumenter 978-82-12-03128-9
  • Annet

Årsrapport 2006 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI Satsinger Klemsdal, Helge, ... miljøinstituttene og CMI Satsinger Klemsdal, Helge, Karin Rosenberg Oslo Ikke kategorisert 978-82-12-02450-2
  • Annet

Tiny technology - big progress

A summing up of 10 years of activity Innovasjon Totland, Karin Oslo en Ikke kategorisert 978-82-12-03106-7 ... up of 10 years of activity Innovasjon Totland, Karin Oslo en Ikke kategorisert 978-82-12-03106-7
  • Annet

Bioteknologi for verdiskaping - BIOTEK 2021 (2012-2021)

Stort program - Bioteknologi for verdiskaping -BIOTEK2021 Innovasjon Totland, Karin Oslo no Ikke kategorisert ... verdiskaping -BIOTEK2021 Innovasjon Totland, Karin Oslo no Ikke kategorisert 978-82-12-03271-2
  • Annet

Hvor varmt er det i norske hjem.

Rapport fra Forskningskampanjen 2012: Ta hjemmetempen! Divisjon for innovasjon Karin Totland Oslo ... 2012: Ta hjemmetempen! Divisjon for innovasjon Karin Totland Oslo no Ikke kategorisert 218118 Norges
  • Fil

Vedtaksprotokoll april 2019.docx

.docx 33.873 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering