Søkeresultater

Viser 11-20 av 269 treff
  • Publikasjon

Norwegian polar research

Norwegian Institute for Air Research (NILU) Photo: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 14 Ureros nos delisi ... Antarctic through international programmes. Photo: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 23 Mapping data
  • Publikasjon

Programplan - NANO 2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer (2012 - 2021)

Programplan Innovasjon Skagestad, Vidar, Karin Totland Oslo no Plandokumenter 978-82-12-03128-9
  • Publikasjon

Tiny technology - big progress

A summing up of 10 years of activity Innovasjon Totland, Karin Oslo en Ikke kategorisert 978-82-12-03106-7 ... (Teknomedia AS), Vidar Skagestad, Karin Totland (RCN) Editor: Karin Totland Cover photo: Piotr Rotkiewicz
  • Publikasjon

Bioteknologi for verdiskaping - BIOTEK 2021 (2012-2021)

Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen N0-0131 Oslo Telefon: +47 22 03 70 ... verdiskaping -BIOTEK2021 Innovasjon Totland, Karin Oslo no Ikke kategorisert 978-82-12-03271-2
  • Publikasjon

Hvor varmt er det i norske hjem.

Rapport fra Forskningskampanjen 2012: Ta hjemmetempen! Divisjon for innovasjon Karin Totland Oslo ... 2012: Ta hjemmetempen! Divisjon for innovasjon Karin Totland Oslo no Ikke kategorisert 218118 Norges
  • Publikasjon

Strategic Research Agenda 2012-2013

Nevronor - a national strategic initiative for neuroscinces research Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, ... Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, Alexandra 7224/ Karine Kolsås Oslo en Plandokumenter 978-82-12-03124-1
  • Publikasjon

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning

Styrking av strategisk helhet og langsiktighet i norsk klimaforskning. Rapport fra Klimaforskningsutvalget ... Forskningsrådets koordinator har vært spesialrådgiver Karine Hertzberg, Divisjon for Store Satsinger. Medlemmer
  • Publikasjon

Strategisk plan 2012-2013

NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin ... forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin Kålsås Oslo no Strategier 978-82-12-03112-8
  • Publikasjon

Poverty, Development and Environment

Conference presentations. Enclosure to the Recommendations of the Panel. National Conference 6.-7. ... Conference 6.-7. March 2002 Miljø og utvikling Karin Rosenberg Oslo Konferanserapporter 82-12-01752-4
  • Publikasjon

Årsrapport 2006 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI Satsinger Klemsdal, Helge, ... Cyril I. Obi, Sidsel Roalkvam og førsteamanuensis Karin Dokken. Evalueringen hadde et tiårsperspektiv med