Søkeresultater

Viser 1-9 av 9 treff

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Gjennomført
som skal sende inn søknad til hovedutlysningen "COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt ... samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)" som blir tilgjengelig i uke 11. Global helse Samfunnssikkerhet
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse
Velferd, kultur og samfunn

COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Gjennomført
Se Resultat
and Research (BMBF) (deadline 11 May 2020) ISARIC COVID-19 Clinical Research Resources Demokrati, styring ... ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som
Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse

COVID-19 hasteutlysning: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid (BIA-X)

Gjennomført
COVID-19 hasteutlysning: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid (BIA-X) Industri og tjenestenæringer ... og omsorgstjenestene står overfor som følge av COVID-19-pandemien. IKD Det er ikke anledning til å
Bransjer og næringer
Helse
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv

Enkelt-utlysning av midler til finansiering av feltarbeid på Svalbard

Gjennomført
Klima- og polarforskning Forskningsrådet lyser ut midler til gjennomføring av feltarbeid på ... Forskningsaktiviteten på Svalbard er hardt rammet av Covid-19 situasjonen.   Mange prosjekt er avlyst, satt
Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søk nå
Innovasjon i havbruksnæringen Kontaktpersoner Relevante planer Maritime næringer Kontaktpersoner ... Problemstillinger rundt dette har fått ny aktualitet med Covid-19-pandemien. Gjennom satsing på avl, forskning
Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Hav
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Petroleum

Pilot-E: Maritim transport og klimanøytral industri

Gjennomført
definert ramme for støtte fra Enova. I forbindelse med covid-19-pandemien har regjeringen bevilget midler til ... I situasjonen som råder med pandemiutbrudd og Covid-19, vil vi legge opp til at alle muligheter i st
Energi, transport og lavutslipp
Næringsliv

Forskerprosjekt for fornyelse

Gjennomført
Se Resultat
til å dekke oppståtte kunnskapsbehov som følge av COVID-19. Midlene skal gå til prosjekter som inkluderer ... sykdomsutbrudd med epidemisk potensiale, slik som COVID-19, er relevante. Søknadene kan inkludere et kjønnsperspektiv
Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Klima- og polarforskning
Muliggjørende teknologier
Petroleum
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn

Forskerprosjekt for fornyelse

Gjennomført
900 millioner til banebrytende forskning (FRIPRO) Kontaktpersoner Les mer om FRIPRO ... aktualisert i forbindelse med dagens krise knyttet til Covid-19, er spesielt relevante. Søknaden må være tydelig
Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum
Samisk

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Gjennomført
135 millioner til forskning på Arealer under press Kontaktpersoner Relevante planer 125 ... dette har fått ny aktualitet i forbindelse med Covid-19-pandemien som har preget dette året.     Gjennom satsing
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn