MyKid AS – digital plattform for kommunikasjon i barnehager

Det er ofte mye informasjon som skal utveksles mellom barnehager og foreldrene til barna som går der. Kommunikasjon dem imellom har lenge foregått på e-post, via papirlapper i sekken og muntlig ved henting og bringing, men for 12 år siden bestemte MyKid AS seg for å gjøre noe med det. Bedriften ble en av de første som digitaliserte denne kommunikasjonen for barnehagene.

De utviklet en nettbasert løsning og en egen app som automatiserte, effektiviserte og optimaliserte kommunikasjonen. I løsningen kan barnehagene samle informasjon om for eksempel frammøte, kalenderaktiviteter, påmeldinger og fravær, og dele informasjonen til foreldrene via app og SMS, noe som gjør kommunikasjonen dem imellom mye enklere.


Inkluderte barnehageledelse i plattformen

MyKid AS søkte om godkjenning gjennom SkatteFUNN for å utvikle MyKid Backstage, en plattform for kommunikasjon mellom den enkelte barnehagen og ledelsen, som både kan være kommunen eller kjeden som barnehagen er en del av. Målet var å gjøre det enklere og mer effektivt å holde oversikt over og følge opp barnehagenes behov for ressurser og ha oversikt over effektene av ulike tiltak som barnehagene gjør.

Samtidig med utviklingen av MyKid Backstage, har bedriften jobbet med å drifte og videreutvikle løsningene de hadde fra før. MyKid AS er et utviklingsselskap som bygger løsningene sine fra bunnen av, og i dag har de fem utviklere som jobber kontinuerlig med videreutvikling. En viktig del av videreutviklingen har for eksempel vært å gjøre meldingene mellom barnehagen og foreldrene tilgjengelig på flere språk. Det varierer hvor gode norskkunnskaper barnehagebarnas foreldre har, og da må løsningen legge til rette for oversettelse.


Rom for å både drifte løsninger og utvikle ny funksjonalitet

En utfordring for bedriften har vært å skape rom for å drifte og videreutvikle eksisterende løsninger samtidig som de utvikler ny funksjonalitet. Godkjenningen fra SkatteFUNN har imidlertid gjort at de både har kunnet starte med å utvikle Backstage og rette opp i gammel funksjonalitet og videreutvikle den opprinnelige løsningen for barnehagenes kommunikasjon med foreldre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.