Oppland stål AS -utvikling av brorekkverk

Brorekkverk tenker vi som bilister ikke særlige mye over når vi suser forbi dem på norske veier, men hvis det skulle smelle kan slike rekkverk redde liv. Derfor stilles det strenge krav til hvordan rekkverkene skal være, og tidligere var det bare Statens vegvesens egne brorekkverk som var godkjent for bruk.

For noen år siden ble det åpnet for at også private aktører kan produsere dem, og Oppland Stål AS er en av bedriftene som startet med en slik produksjon. I dag er de en ledende produsent av brorekkverk i Norge.

En lang prosess for å komme fram til riktig design, materiale og funksjonalitet

Den første typen brorekkverk de utviklet, FlexSafe, ble til etter en lang og grundig prosess. Over en periode på fire år (2012-2016), samarbeidet de med blant andre Statens vegvesen, Norconsult og industridesignere om å lage et brorekkverk av stål som var modulbasert og enkelt å montere.

De brukte tid på å finne et egnet materiale og et eget design som både skulle være funksjonelt og unikt for Oppland Stål AS. Det opprinnelige rekkverket var 1200 millimeter høyt, og siden har de med støtte fra blant annet SkatteFUNN, kunnet utvikle flere typer brorekkverk med høyder på 850 millimeter og 1400 millimeter.

Rekkverkene krever omfattende testing

Den største utfordringen med en slik produksjon er å sikre at rekkverkene oppfyller alle krav slik at de blir godkjente for bruk på norske veier. Underveis i design- og produksjonsprosessen må rekkverkene derfor gjennom omfattende tester og tekniske simuleringer.

Det første brorekkverket de utviklet, bygget de 60 meter av, og de tok det med til en testbane i Sverige for å sjekke at rekkverket oppførte seg som det skulle når det ble påkjørt av en bil. De besto på første forsøk, og dro rett hjem og bygget 100 meter rekkverk som de deretter testet i Sverige igjen, men denne gangen med buss.


Umulig uten støtteordninger

En så lang og omfattende utviklingsprosess er kostbar, men med godkjenning gjennom SkatteFUNN-ordningen og støtte fra Innovasjon Norge har Oppland Stål AS kunnet øke produksjonen og gjøre den mer effektiv og til mer konkurransedyktige priser.

Oppland Stål AS er en liten bedrift med bare åtte ansatte som holder til på et lite sted, men de omsetter for 25–30 millioner kroner i året, og de er selv tydelige på at det ikke ville vært mulig uten slike ordninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.