Prisbelønt bygg- og anleggsbedrift satser på innovasjon nedenfra

- Vi tenker at vi aldri må stå stille, for da blir vi tatt igjen. Vi ser alltid etter muligheter til å forbedre prosesser og finne mer miljøvennlige løsninger, sier Stian Reinholdtsen som leder Øksnes Entreprenør i Vesterålen. Nylig ble de kåret til Europas beste bedrift.

- Vi satser på å fange opp innovasjonsideer nedenfra. Det vil si fra de som støper kaiene, slår inn spiker, kjører kranene eller jobber i administrasjonen. Vi har en fantastisk bedriftskultur og er en samlet gjeng der alle er like viktige, sier Stian Reinholdtsen, daglig leder i Øksnes Entreprenør.

Familiebedriften fra Myre i Vesterålen har støtte fra Forskningsrådets SkattFUNN-ordning for sin satsing på kunnskap for å utvikle bærekraftige og brukervennlige løsninger.

Rett før årsskiftet vant Øksnes Entreprenør European Business Award og ble kåret til den beste bedriften i Europa blant de som omsetter for mellom 250 millioner til 1,5 milliarder kroner.

Juryen vurderte ca. 120.000 bedrifter utfra kriterier som lønnsomhet, omdømme og etikk, faglig dyktighet og kundetilfredshet.

 Stian Reinholdtsen ser på hederen som en klapp på skulderen for hele bransjen.

- Det er høye ambisjoner i bygg- og anleggsbransjen, og et stort behov for å tenke nytt for å få til bedre lønnsomhet og bedre og mer bærekraftige løsninger.

De beste ideene kommer nedenfra
- Vi er opptatt av innovasjon nedenfra og opp. Vi gir incitamenter til de ansatte for å dele gode ideer, og oppfordrer alle i bedriften til å dele sin kunnskap, understreker Reinholdtsen.

Han legger til at lederne sjelden er de beste til å foreslå innovasjon og nye produkter.

- Vi satser derfor på å fange opp innovasjonsideer nedenfra. Det vil si fra de som støper kaiene, slår inn spiker, kjører kranene eller jobber i administrasjonen. Vi har en fantastisk bedriftskultur og er en samlet gjeng der alle er like viktige. Vi lager incentivordninger for å sikre at disse ideene kommer opp og blir satt i system og tatt videre.

Noen innovasjonstips
Reinholdtsens innovasjonstips er å lage en kultur for deling i bedriften.

- Innfør gjerne honorering og gjør det artig å dele smarte ting. Ha en utviklingsstrategi og sett av ressursbruk på utviklingsarbeid. Vi har nok drevet litt mer med utviklingsarbeid enn vi har vært klar over. De siste årene har vi jobbet mer med å systematisere denne kunnskapen og har gått noen steg videre i vårt innovasjons- og utviklingsarbeid.  Dette arbeidet må være på dagsordenen hele tiden. Vi må alltid tenke hvordan vi kan gjøre ting enda smartere.

Øksnes Entreprenør deltar i et større forsknings- og utviklingsmiljø gjennom Fiskeriparken Egga Utvikling.

- Det er en stor fordel å være med i et større miljø. Her er det mulighet til å dele det vi kan og samtidig få tilgang til nyttig kunnskap fra forskningsmiljøer. Vår kunnskap kan bidra inn i forskningen, og dette er en verdifull dynamikk.

VI deltar også i Betongklyngen N3C, som har arena-status, nettopp for å dele og få tilgang til innovasjoner.

Lever for fornøyde kunder
Øksnes Entreprenør er med sine drøyt 100 ansatte en hjørnestensbedrift på Myre. Bedriften har sine røtter fra 1954 da Martin Olsen startet et firma primært for småhusbygg. Fra 1996 har hans fire barn og deres venner sørget for en solid videreutvikling gjennom etableringen av bedriften.

Hovedvirksomheten er å utvikle leilighetsbygg, større bygg og kaianlegg som tåler tøffe arktiske forhold. Byggene leveres i elementer som er enkle å frakte og montere.

- Vi er en sammensveiset stab med ulik fagkompetanse. Vi lever for fornøyde kunder og det er gleden over å levere gode prosjekter til våre kunder og streben etter å bli bedre som driver oss videre, fastslår Reinholdtsen.

Fikk nyttige råd fra Forskningsrådet
Øksnes Entreprenør kom høsten 2019 med i Forskningsrådets SkatteFUNN-ordning, og får dermed enda bedre muligheter til å videreutvikle satsingen på forskning og innovasjon.

- Vi fikk god hjelp av Bjørn Gjelland Nielsen, regionleder i Forskningsrådet for Nordland, til å finne ut hvilke ordninger som kunne være aktuelle for oss. Vi inviterte han på besøk og fikk han stilte oss mange gode spørsmål for å hjelpe oss videre, opplyser Reinholdtsen.

Egga Utvikling har videre guidet oss i søknadsprosessen, som har vært avgjørende for å få innpass i ordningen. Reinholdtsen anbefaler absolutt bedrifter til å kontakte Forskningsrådets regionale representanter for å få en oversikt over hvilke virkemidler de kan søke om.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.