KVS Technologies – Droner for linjeinspeksjon

Det er et krav fra myndighetene at alle nettselskap må utføre løpende linjeinspeksjon og vegetasjonskontroll. Dette utføres i dag for en stor del ved hjelp av helikopter. Men metoden med lavtflygende, bemannede helikopter er forbundet med risiko. Det skaper også støy for befolkning og dyreliv i nærheten av linjene. For å løse utfordringene har KVS Technologies utviklet et system for en autonom drone som kan gjøre jobben.

KVS Technologies er et teknologiselskap etablert i 2015 som har spesialisert seg på utvikling og drift av løsninger for automatisert inspeksjon av kraftlinjer. De søker å hele tiden presse grensene for hva som kan gjøres med ubemannet teknologi og innovasjonsarbeid er derfor en naturlig del av alt de gjør. Til nå har selskapet gjennomført flere tusen kilometer med automatisert linjeinspeksjon av kraftlinjer for sine kunder.

Da de for noen år siden første gang utviklet systemet for linjeinspeksjon, bidro en godkjenning av prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen til å avlaste risikoen i prosjektet. Nå skal dronen og systemet som styrer den utvikles enda et skritt videre. Dronene må fly i krevende landskap og i varierende værforhold. Derfor skal den bli enda mer robust, flytiden skal forlenges og dataene som samles skal i framtiden oppfylle alle krav til inspeksjon som stilles av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Kombinasjonen mellom den tekniske utviklingen og tjenestedelen som skal oppfylle NVEs krav, gjør dette til et komplekst prosjekt med mange delmål. De skal i prosjektet blant annet utvikle og industrialisere en droneplattform, utvikle, identifisere og integrere nye sensorer og utvikle automatisert analyse og behandling av data for å effektivisere inspeksjonene.

Et av delmålene i prosjektet dreier seg om integrasjon av sensorikk og smart datafangst. Dagens løsning er optimalisert for linjekontroll, og integrasjon av nye sensorer vil gjøre det enklere å mer effektiv å gjennomføre topp- og vegetasjonskontroll. I prosjektperioden skal de blant annet utvikle en autonom styring av sensorer, for optimalisert data-fangst under flyvning. De må også finne svar på hvordan man med økt datafangst kan optimalisere strømmeløsninger for best å utnytte en begrenset båndbredde i tilgjengelige datalenker.

Målet for KVS Technologies er at de om noen år kan levere en dronebasert inspeksjonstjeneste med enda større grad av autonomi og pålitelighet, og med en allsidig sensorpakke som muliggjør alle typer linje-, topp- og vegetasjonskontroll. Vi gleder oss til følge prosjektet!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.