Arctic lavvo AS - Telt for nordlysturismen

Arctic lavvo AS leverer og produserer lavvoer til bruk i reindriftsnæringen, turistindustrien og privatmarkedet. De er en veletablert bedrift som legger vekt på solid håndverk, høy kvalitet og lokal produksjon i Kautokeino. For noen år siden gikk de i gang med utviklingen av et nytt produkt, der målet var å utvikle en mobil teltløsning for vinter- og nordlysturismen i nord.

Bakgrunnen for prosjektet, var et konkret behov i bedriftens kundesegment, for mobil overnatting av høy standard. De satte derfor i gang utviklingen av et telt som skulle kunne stå permanent oppslått på en slede, slik at det enkelt kunne fraktes fra sted til sted med snøscooter. Det skulle være mulig å bruke sleden til både transport og overnatting og måtte tåle et hardt og krevende klima, samtidig som det skulle være eksklusivt og enkelt i bruk.

Sleden ble utviklet primært med tanke på turistindustrien og et voksende marked for "glamping" men skulle også kunne benyttes av reindriftsnæringen under vårflytting av rein. Tanken var at reinflyttingen blir enklere hvis reindriftsutøverne ikke trenger å bruke tid på å rigge lavvoer eller gammen hver morgen og kveld.

Daglig leder i Arctic lavvo Anders Bongo-Wiik, forteller at bedriften har måtte tilegne seg ny kunnskap innen flere fagområder for å komme i mål. I det daglige produserer bedriften lavvoer og gammer, mens et mobilt telt med innredning av hotellstandard ga helt nye utfordringer. De måtte gjøre utvikling innen flere fagområder, og en tverrfaglig tilnærming ble nødvendig.

Rammekonstruksjonen på teltet skulle lages i glassfiber for å sikre lavest mulig vekt. Å komme i mål med en solid konstruksjon krevde mye eksperimentering rundt dimensjonering og mulige krysningspunkt.

Det sømtekniske var også utfordrende, selv om dette er et fagområde de i bedriften i utgangspunktet er eksperter på. Å konstruere en igloform som utgjør en bue gir helt andre utfordringer enn en tradisjonell lavvo som ender i en åpen spiss. Lavvoene de vanligvis produserer består typisk av ca. 12 like dukstykker, mens de på denne endte opp med rundt 20-30 ulike dukstykker. Alt arbeidet med mønsterkonstruksjonen ble gjort manuelt, og var krevende.

Arctic lavvo melder om at der svært fornøyd med resultatet så langt. Koronakrisen har som kjent skapt en spesiell situasjon i hele reiselivsnæringen, men de har tro på at det er potensiale for Aurora Sled i markedet. De kommer framover til å satse også internasjonalt og målet er salg av 10 sleder innen høsten 2021.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.