Forprosjekter

Forprosjektene kan ha en varighet på inntil seks måneder og kan motta inntil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader, og har som intensjon å forberede en søknad til hoved utlysningen. Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn, men vi stenger for søknader 5. mai 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 08.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.