Forprosjekter

Forprosjektene kan ha en varighet på inntil seks måneder og kan motta inntil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader, og har som intensjon å forberede en søknad til hoved utlysningen. Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn, men vi stenger for søknader 5. mai 2021.