Doktorgradsstipendiatstilling

Planlegger du å ta en doktorgrad? Henvend deg i få fall til en forskningsorganisasjon som er gradsgivende og kan gi deg muligheten til å starte arbeidet med en doktorgrad.

Forskningsrådet tildeler ikke personlige doktorgradsstipend. Du kan ikke søke Forskningsrådet om midler til doktorgradsstipend til deg selv. Stipendiatstillinger som finansieres av oss må inngå som en del av et forskningsprosjekt. Det betyr at det kun er forskningsorganisasjoner som kan søke om midler til ph.d.-stillinger via en av utlysningene våre.

Unntaket er ordningene for Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d., hvor arbeidsgiver i næringslivet eller offentlig sektor søker om midler til stillingen i samarbeid med en gradsgivende forskningsorganisasjon.

Vi finansierer kun én doktorgradsstipendiatstilling per kandidat, og kun dersom kandidaten ikke har doktorgrad/ph.d. fra før. 

Forskningsrådet gir tilskudd til doktorgradstipendiatstillinger for inntil tre årsverk. Eventuelt kostnader knyttet til pliktarbeid pålagt av den gradsgivende organisasjonen må dekkes av denne.

Forskningsrådets støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er begrenset til en rundsumsats, se Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Finansiering av doktorgradsstillingen inngår i prosjektkostnadene. Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og utenlandsopphold.

Vi forventer at doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, legger inn utenlandsopphold i stipendperioden

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd. Dette gjelder også for doktorgradsstipendiater som tilbringer og avlegger graden ved en utenlandsk gradsgivende institusjon.   

Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Dersom prosjektansvarlig ikke selv tildeler doktorgrad, må organisasjonen inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.

Krav om å utarbeide utviklingsplaner for doktorgradsstipendiater
Prosjektansvarlig eller organisasjonen stipendiaten er tilknyttet skal lage en utviklingsplan for doktorgradsstipendiaten for hele stipendperioden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.