Doktorstipendiatstilling

Forskningsrådet gir tilskudd til doktorstipendiatstilling for tre årsverk. Eventuelt pliktarbeid pålagt av organisasjonen må dekkes av denne, med tilsvarende utvidelse av perioden.

Doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, forventes å legge inn utenlandsopphold i stipendperioden.

Hvis administrativt ansvarlig organisasjon selv ikke tildeler doktorgrad, må den inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.

Satsene for doktorgradsstipend skal dekke alle kostnader i stipendperioden. Ekstra driftskostnader kan dekkes i et visst omfang.

Dersom hele perioden skal tilbringes i utlandet

Skal hele perioden tilbringes ved et utenlandsk universitet, kan det søkes om utenlandsstipend for opphold fra minimum tre måneder til maksimalt tolv måneder av stipendperioden, fortrinnsvis det første året.

Utenlandsstipendet skal dekke etablerings- og merutgifter ved utenlandsoppholdet etter gjeldende satser. Forskningsrådet vil ikke tildele ekstra midler til reiser eller til besøk i hjemlandet.

Forskningsrådet gir støtte kun til stipendiater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.