Doktorgradsstipendiatstilling

Planlegger du å ta en doktorgrad skal du i første omgang henvende deg til en forskningsorganisasjon som er gradsgivende og kan gi deg muligheten til å starte arbeidet med en doktorgrad.

Forskningsrådet tildeler ikke personlige doktorgradsstipend.
Stipendiatstillingene må derfor inngå som en del av et forskningsprosjekt. Unntaket er ordningene for Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

Vi finansierer en doktorgradsstipendiatstilling per kandidat. 

Forskningsrådet gir støtte kun til stipendiater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.

Forskningsrådet gir tilskudd til doktorgradstipendiatstillinger for inntil tre årsverk. Eventuelt kostnader knyttet til pliktarbeid pålagt av den gradsgivende organisasjonen må dekkes av denne.

Forskningsrådets støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er begrenset til en rundsumsats, se Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Finansiering av doktorgradsstillingen inngår i prosjektkostnadene. Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og utenlandsopphold.

Vi forventer at doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, legger inn utenlandsopphold i stipendperioden

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd. Dette gjelder også for doktorgradsstipendiater som tilbringer og avlegger graden ved en utenlandsk gradsgivende institusjon.   

Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Dersom prosjektansvarlig ikke selv tildeler doktorgrad, må organisasjonen inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.