Doktorgradsstipendiatstilling

I utlysningstekster fra oss vil det komme klart fram om en doktorgradsstipendiatstilling kan inngå i en søknad om prosjektmidler fra Forskningsrådet. Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Forskningsrådet gir tilskudd til doktorgradstipendiatstillinger for inntil tre årsverk. Eventuelt kostnader knyttet til pliktarbeid pålagt av den gradsgivende organisasjonen må dekkes av denne.

Vi forventer at doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, legger inn utenlandsopphold i stipendperioden.

Dersom prosjektansvarlig ikke selv tildeler doktorgrad, må organisasjonen inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.

Forskningsrådets støtte til personal og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er oppad begrenset til en såkalt rundsumsats (se Satser for finansiering av stipendiatstillinger). Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og opphold.

Forskningsrådet gir støtte kun til stipendiater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.