Nordiske fellesutlysninger

NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder. Vanligvis skal det som finansieres ha deltakere fra minst tre nordiske land eller fra de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland eller Åland.

Forskning finansieres innenfor nasjonalt prioriterte temaer. Nasjonale forskningsråd og andre finansieringsorgan deltar med midler i tillegg til NordForsk. 

Se "Søke støtte" på NordForsks nettsted

Andre nordiske finansieringsmuligheter:

Det er også samarbeidsnemder innenfor naturvitenskapelig forskning (NOS-N) og medisin (NOS-M). Det er forskningspolitiske samarbeid og lyser ikke ut midler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 07:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.