Reise ut eller få besøk?

Skal du forske i utlandet, eller skal dere få besøk fra utlandet? Benytt tilbud gjennom EURAXESS:

  • tips og hjelp til mye av det praktiske rundt flyttingen
  • informasjon om vertskapsrollen 

Les om dette på nettsidene til EURAXESS.

Ser du etter muligheter for finansiering av reise eller opphold i utlandet, se EURAXESS-finansieringsbasen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:14 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.