Horisont Europa

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

EØS-midler

EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til bilaterale prosjekter som norske partnere kan delta i. Hovedsøker må være fra samarbeidslandet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt. Aktuelle norske partnere er i næringsliv, offentlig sektor eller forskningsorganisasjoner.

Finansiering fra andre forskningsråd (Money follows cooperation)

Forskere fra Norge kan søke om midler i nasjonale utlysninger i flere lands forskningsråd. Forskningsrådet har inngått avtale med fire land: Sveits, Nederland, Sør-Korea og Japan.

Muligheter for studenter

Ønsker du å ta en doktorgrad eller postdoktor i utlandet? Se også oversikt over kurs og konferanser.

Europeiske fellesprogrammer

Forskere i land som deltar i europeiske fellesprogrammer, kan søke midler fra disse programmene. Fellesprogrammet Eurostars retter seg mot små og mellomstore bedrifter med FoU-prosjekter.

Europeiske fellesprogrammer

Forskningsmidler tilgjengelig på ti tematiske områder for å møte globale utfordringer. Du som søker prosjektmidler må være tilknyttet en akademisk institusjon, bedrift/industri, offentlig sektor, eller annen organisasjon (NGO).

Eurostars- Europeisk fellesprogram for bedrifter

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som utfører forskning og utvikling kan søke FoU-støtte fra det europeiske samarbeidsprogrammet Eurostars. Søknadsfrist to ganger i året.

Andre muligheter: nordiske fellesutlysninger og bilaterale avtaler

De nordiske landene har egne fellesutlysninger der forskere i Norden kan søke. Norge samarbeider dessuten bilateralt med åtte prioriterte land utenfor EU/EØS der det utlyses både stipend og prosjektmidler.

Nordiske fellesutlysninger

NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder. Vanligvis skal det som finansieres ha deltakere fra minst tre nordiske land eller fra de selvstyrte områdene.

Utenfor EU/EØS

Norge har åtte prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS på forskningsfeltet: USA, Canada, Brasil, Japan, Kina, India, Sør-Afrika og Russland. Vi har felles utlysninger på en rekke områder, som helse og medisin, energi, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Mobilitet og nettverk

Forskere og ansatte i andre sektorer kan delta i og opprette internasjonale nettverk for faglig samarbeid og nettverksbygging. Skal du reise ut, eller institusjonen din ta i mot forsker fra utlandet, kan EURAXESS være en god støttespiller.  

Reise ut?

Skal du forske i utlandet, kan du benytte deg av tilbud gjennom EURAXESS, som gir tips og hjelp til mye av det praktiske rundt flyttingen
Ser du etter muligheter for finansiering av reise eller opphold i utlandet, se EURAXESS-finansieringsbasen.

Være vertskap?

Skal dere ta i mot forsker fra utlandet, se informasjon om vertskapsrollen, inkludert anbefalingene i "Charter and Code" om ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører når det gjelder blant annet arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.