Reise ut eller få besøk?

Skal du forske i utlandet, eller skal dere få besøk fra utlandet? Benytt tilbud gjennom EURAXESS:

  • tips og hjelp til mye av det praktiske rundt flyttingen
  • informasjon om vertskapsrollen 

Les om dette på nettsidene til EURAXESS.

Ser du etter muligheter for finansiering av reise eller opphold i utlandet, se EURAXESS-finansieringsbasen.

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Kunnskapsdepartement har lansert en ny nettressurs for norske forskere og institusjoner, til hjelp og veiledning for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Nettressursen er basert på en utfyllende rapport og nye retningslinjer, utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet, på oppdrag av regjeringen.

Lenke: Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid (hkdir.no)

Rapporten inneholder en samlet oversikt over politiske føringer, relevante lov- og regelverk, veiledere og retningslinjer, samt konkrete råd rettet mot blant annet institusjonsledelse, administrasjon og fagmiljøene i sektoren.

Les rapporten her: Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.