19 tips for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor

Hvordan skape den beste innovasjonen? Aktører i offentlig sektor samarbeider med forskere for å få til nettopp det. Her får du de beste tipsene fra tre prosjekter som ser inn i framtiden.

Wenche P. Dehli, Kristiansand kommune og Carl Erik Moe, Universitetet i Agder
Kommunene i Agder vil gi kronisk syke pasienter bedre livskvalitet og samtidig bli mer effektive. Løsningen er telemedisinkonseptet TELMA.

Wenche P. Dehli og Carl Erik Moe er opptatt av felles mål og gevinstfokus.
 • Man bør ha klart for seg hvilke type(r) innovasjon man tar sikte på. Det er ofte flere og lett å undervurdere kompleksiteten: Er det å utvikle tjenestemodell, et produkt, leveranselogistikk eller forretningsmodell?
 • Spør: Hva skal innovasjonen benyttes til? Erstatte eller supplere eksisterende tilbud? Hvilket strategisk mål knyttes innovasjonen til? Hvem har ansvar for å vurdere og videreføre et vellykket resultat til et prosjekt i drift?
 • Vurder fordeler og ulemper ved at en eller flere sammen leder innovasjonsarbeidet. Hva gir gjennomføringskraft, hvilken kompetanse en nyttig?
 • Bruk tid på å finne felles målsetning med prosjektet, det gir bedre samhandling og en mer lærerik prosess
 • Ha fokus på gevinstrealisering helt fra starten av. Legg prosjekt opp slik at det tas beslutninger om implementeringsprosess hvis målene i prosjektet er nådd
 • Involver viktige interessenter fra planlegging til og med avslutning

Les mer: – Vi bygger fremtidens helsetjeneste

 

Hege Fossum, Bærum kommune og Marit Engen, Handelshøgskolen Innlandet
Med såkalt tjenestedesign som verktøy skal Bærum kommune skape et godt liv for personer med demens i en egen landsby.

Hege Fossum og Marit Engen tenker helt nytt under utviklingen av Demenslandsbyen Carpe Diem.
 • Innovasjon er ikke en lineær prosess, vær både modig og tålmodig
 • Spill på entusiasme, få med deg de rette folka som vil noe
 • Avklar roller tidlig, få de rette folka med rett kompetanse på ulike felt
 • Åpen dialog mellom partene gjennom prosjektet
 • Du må tørre for å få til noe nytt, og tåle å stå i litt kaos underveis
 • Tjenestedesign er verktøyet, ikke målet
 • Viktigst av alt: Just do it – bare hopp i det!

Les mer: Bygger egen landsby: Hva er livskvalitet for personer med demens?

 

Marit Natvig, SINTEF og Hilde Austlid, Statens vegvesen
Statens vegvesen og SINTEF vil gjøre Norge og verden bedre med såkalte "åpne data" og har kartlagt hva som må til for at verdifulle data lettere kan deles og skape innovasjon.

Hilde Austlid og Marit Natvig vil med prosjektet Open Transport Data vise hvilken verdi data kan ha for flere enn dem de tilhører.
 • Bruk tid på god forankring hos deltakerne og sikre at prosjektet er strategisk viktig for dem
 • Bruk tid på å jobbe sammen med deltakerne og andre relevante aktører for å fremskaffe innsikt – ting er ofte annerledes enn hva man tror. Få innspill på behov og ønsker og ta hensyn til disse
 • Få med deltakere som utfyller hverandre i kompetanse og fokus
 • Åpenbart, kanskje, men vanskelig: Sett av nok tid til å følge opp på en ordentlig måte
 • Kultur er viktig for innovasjon. Finn de rette personene som brenner for saken. Få entusiastene på banen!

Les mer: - Åpne data er fremtidens gull

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.