Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse. Gjennom forskning utvikles ulike løsninger til en og samme utfordring.

Nå lyser vi ut opptil 135 millioner i støtte til førkommersielle anskaffelser. Søknadsfristen er 15. september 2021.

Søkerwebinar

Onsdag 2. juni klokken kl. 11-11.45 arrangerer vi et webinar om utlysningen. Meld deg på webinaret Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?.

Få en innføring i førkommersielle anskaffelser i disse videoene

Hvordan fungerer førkommersielle anskaffelser?

Hva mener vi med innovasjon?

Hvem kan søke om støtte?

Hva kan det søkes om?

Eksempler på Førkommersielle anskaffelser

Hvor kan jeg lære mer om dette?

Våre samarbeidspartnere