Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse med forskning der det utvikles ulike løsninger til den samme utfordringen.

Nå kan du søke om midler til forprosjekt!

Du kan søke om forprosjektmidler til og med 3. mai.

Utlysningen er åpen for virksomheter i stat og kommune som har behov for virkemidler som ikke allerede finnes. Se definisjon på offentlig sektor.

Prosjekter kan få støtte til å utforske behovet og til å kartlegge mulighetene for å utvikle det de trenger.

Ved å søke kan du få opp til 300 000 kroner i støtte og gratis veiledning fra partneren vår Leverandørutviklingsprogrammet som er ekspert på innovative anskaffelser.

Resultatene kan brukes til å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse eller til å få utviklet det som trengs på en annen måte.

Hovedutlysningen har frist 15. september.

Vi har lagd tre introduksjonsvideoer om førkommersielle anskaffelser:

Hvordan fungerer førkommersielle anskaffelser?

Hva mener vi med innovasjon?

Hvem kan søke om støtte?

Hva kan det søkes om?

Eksempler på Førkommersielle anskaffelser

Hvor kan jeg lære mer om dette?

Våre samarbeidspartnere