Kan vi få støtte fra Forskningsrådet?

Offentlige virksomheter som trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid for å utvikle tjenester, infrastruktur og forvaltning kan søke Forskningsrådet. Vi støtter aktiviteter der offentlig sektor samarbeider med forskere.

Se definisjon på offentlig sektor

Finn informasjon om de ulike søknadstypene for prosjekter. I selve utlysningene vil du finne føringene for utfylling.

Forskningsrådets har lagt en ambisiøs strategi for innovasjon i offentlig sektor. For å styrke innovasjonsevnen bør offentlige virksomheter koble seg tettere med forskningsmiljøer.

Å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være tidkrevende, derfor er det viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv tips til hvordan du kan komme vel i mål.

Har dere en prosjektidé og lurer på om Forskningsrådet er noe for dere? Vi har verktøyene, kompetansen, finansieringen og nettverkene du trenger for å komme i gang.