Kven kan søkje?

Kommunar, fylkeskommunar, statlege verksemder, offentleg eigde verksemder som løyser oppgåver på vegner av det offentlege kan få finansiering i samarbeid med forskarar ved forskingsorganisasjonar eller i næringslivet.

Søk internasjonale midlar

Offentlege verksemder kan søkje midlar frå EU eller andre internasjonale organisasjonar.

Bli kjent med moglegheitene

Nøkkeltal og fakta om innovasjon i offentleg sektor

Suksesshistorier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.