Kven kan søkje?

Kommunar, fylkeskommunar, statlege verksemder, offentleg eigde verksemder som løyser oppgåver på vegner av det offentlege kan få finansiering i samarbeid med forskarar ved forskingsorganisasjonar eller i næringslivet.

Våre ordninger for offentlig sektor

Flere finansieringsordninger

I tillegg har vi flere mindre finansieringsordninger som retter seg mot offentlig sektor.

Lær av andre som har fått midler

Søk internasjonale midlar

Offentlege verksemder kan søkje midlar frå EU eller andre internasjonale organisasjonar.

Bli kjent med moglegheitene

Nøkkeltal og fakta om innovasjon i offentleg sektor

En pil som peker ned mot en vannrett linje. Ikon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:16 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.