Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, offentlig eide virksomheter som løser oppgaver på vegne av det offentlige kan få finansiering i samarbeid med forskere ved forskningsinstitusjoner eller i næringslivet. 

Søk internasjonale midler

Offentlige virksomheter kan søke midler fra EU eller andre internasjonale organisasjoner.

Bli kjent med mulighetene

Nøkkeltall og fakta om innovasjon i offentlig sektor

Suksesshistorier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 04.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.