Arrangementer

Photo by Sergey Zolkin on Unsplash
04.
nov
04.
des
Arrangementet strømmes
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
background
03.
des
Arrangementet strømmes

USN, EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Vestfold og Telemark fylke informerer om det nye programmet som starter januar 2021 og muligheter for regionen vår. Flere av regionale aktører vil dele sine erfaringer med Horisont 2020, og det vil være mulig å booke en samtale med en EU-rådgiver for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift, klynge, offentlig sektor-aktør eller forskningsinstitusjon.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
EU-flagg
08.
des

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
background
10.
des
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn