Arrangementer

Oppstartsmøte for nye "arealer under press"-prosjekter

26. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Få innblikk i hva slags klima- og miljøprosjekter Forskningsrådet finansierer.

Energiforskningskonferansen 2021

26. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Oppstartsmøte for nye prosjekter om sirkulær økonomi

27. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Er du er nysgjerrig på hva slags prosjekter Forskningsrådet finansierer for å gjøre samfunnet mer sirkulært?

Årskonferanse for Regionale forskningsfond 2021

05. nov

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

Sunn, holdbar og kortreist – hvordan kan teknologi bidra til å gi forbrukerne den maten de vil ha?

AgTech 2021

11. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi oppdaterer deg på det siste av kunnskap og trender innen landbruksteknologi, både i næringslivet og fra forskningen.

Forskningsfrokost: Integrering og samfunnsdeltakelse – hva vet vi om hva som fungerer?

16. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

18. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Folkeforskning i Norge

19. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Delta fysisk eller digitalt på denne første samlingen for å etablere et nettverk for folkeforskning i Norge.

God forskning - nyttig forskning? Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2021

24. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi lover innledere du kan lære noe av, tankevekkende samtaler og aktuelle debatter om retningen for norsk forskning og innovasjon.

The 5th Norwegian Circular Economy Conference and Matchmaking 2021

25. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Webinar om MSCA Staff Exchanges 2021

30. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

MSCA Staff Exchanges (SE) er arvtageren i Horisont Europa etter ordningen MSCA RISE i forrige rammeprogram, og fokuserer på kunnskapsoverføring og utveksling av forskningsansatte internasjonalt og intersektorielt.

Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

07. des
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.