- Forskning gir oss konkurransefortrinn

Skanska samarbeider med SINTEF for å minimere avfall på byggeplassen og sette premissene for fremtidens byggebransje. – Midlene fra Forskningsrådet gir oss mulighet til å drive innovasjon med ekstra kompetanse og kapasitet, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez.

Skanska samarbeider blant annet med SINTEF for å finne nye løsninger for avfallshåndtering på byggeplassen. Foto: Skanska

Forskningsprosjektet Construction site Zero Waste som Gonzalez står i spissen for, skal redusere avfallsmengden på byggeplassen, en kjent utfordring i bransjen. Å lykkes med dette betyr både at de lettere møter myndighetenes fremtidige krav til avfallshåndtering, men også at konkurranseevnen styrkes.

– Her har vi mye å hente. På både nasjonalt og europeisk nivå vil det komme større krav til dette framover, samtidig som kundene også etterspør det. "Alle" snakker om det. Stadig flere legger vekt på avfallsminimering og sirkulærøkonomi.

Les også:

Pablo Gonzalez vil minimere miljøavtrykk på byggeplassen ved hjelp av forskning.

Store gevinster å hente

I tillegg til å oppfylle myndighetenes krav fremhever rådgiveren altså hvilke konkurransefortrinn nye avfallsløsninger kan gi. Behovet for å tenke nytt er så stort at Gonzalez ikke er i tvil om at forskningsprosjektet vil bære frukter.

– Miljø og økonomi går hånd i hånd. Vi vil uansett få stor gevinst av dette. Vi opererer i en konservativ bransje, mye av det som skjer på byggeplassen er "gammeldags". Det er store muligheter for digitalisering og standardisering av systemer. Hvis vi ikke kontinuerlig blir bedre på teknologi, innovasjon og bærekraft, mister vi konkurranseevne.

Seniorrådgiveren tror de vil få gevinster på mange ulike områder. Å minimere fotavtrykk og være en pådriver for en mer miljøvennlig bransje er viktige motivasjonsfaktorer, i tillegg til økonomi. Mer tilpasset materialbestilling, -utnyttelse og - flytting, og bedre avfallshåndtering, vil øke effektivitet og redusere byggetid. I tillegg til å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø. Og forskning er altså nøkkelen for å få det til.

Verdifullt lagarbeid

– Vi hadde ikke hatt kapasitet eller kompetanse til å gjøre dette på egen hånd. Dette er også et kostnadsspørsmål, det innebærer en del risiko. Når vi kan få midler til å forske og SINTEF er med på laget er det betryggende for oss. Vi har ikke så mye erfaring med å skrive søknader, så det er fint å ha med de som  har erfaring og tar den delen. Skal det gjøres ordentlig, krever det mye, for mye hvis vi skulle gjort alt selv.

Nye avfallsløsninger vil gi oss et konkurransefortrinn

Pablo Gonzalez, Skanska

Gonzalez sier Construction site Zero Waste gir dem en spennende mulighet til å forske på det de ikke ennå vet.

– Dette innovasjonsprosjektet hjelper oss å nå våre ambisjoner og mål. Å lande på gode resultater og identifisere tiltak vil gi oss noe ekstra å tilby kunder. Kanskje til og med i form av å kommersialisere et eget verktøy, en slags kalkulator som oppsummerer funn og foreslår tiltak. "Velger du oss, kan vi tilby denne". Vi har stor tro på at vi vil finne bedre løsninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.