Kan deling bli den nye normalen?

Bilene våre står i gjennomsnitt parkert 95 prosent av tiden, og elektriske verktøy brukes mindre enn 13 minutter i løpet av levetiden. I prosjektet ShareON har forskere fra CICERO sett på motivasjoner, barrierer og effekter ved ulike delingsløsninger.

Life is shareing skrevet i løkkeskrift på murvegg
Foto: cogdogblog / Foter.com / CC BY

Prosjektleder Hege Westskog har, sammen med partnere og CICERO-kolleger, forsket på fire ulike delingsløsninger: Bildeling av kommunalt eide biler, nabodeling av utstyr og verktøy, andelslandbruk der privatpersoner betaler for å få en andel av gårdens produksjon og hyttedeling gjennom DNT. I tillegg er det gjennomført en nasjonal survey om deling. Prosjektet har mottatt 8,9 millioner kroner i tilskudd fra Norges forskningsråd.

– For å løse klimakrisen, trenges en storstilt omstilling av hele samfunnet. Vi må fundamentalt endre måten vi organiserer og lever livene våre. Deling kan være en del av løsningen for å få til en slik omstilling. Da trenger vi kunnskap om hva som fungerer, og hva som kreves om løsningene skal bli attraktive for flere mennesker, sier Hege Westskog, seniorforsker ved Senter for utvikling og miljø ved UiO og tidligere forskningssjef i CICERO.

Portrett foto av smilende kvinne
Prosjektleder Hege Westskog. Foto: CICERO

Kommunene må ta en aktiv rolle

Delingsøkonomi er ikke et nytt fenomen. Deling innebærer i utgangspunktet at ressurser — tjenester og ting — brukes av flere. Offentlige parker og biblioteker er i praksis lokale delingsløsninger. Ifølge forskeren blir kommunens rolle som samfunnsaktør utfordret i overgang til mer bærekraftige lokalsamfunn.

– Kommunene må ta en aktiv rolle i omstillingen til bærekraftige lokalsamfunn og bruke både gulrot og pisk. Det holder for eksempel ikke bare å se på energieffektivisering i kommunale bygg. De kommunale byggene kan utnyttes bedre på tidspunkter hvor de ellers står tomme. Når nye boligområder skal utvikles, kan kommunen regulere til et maks antall tillatte parkeringsplasser. Hvis begrensning på parkeringsplasser fungerer sammen med gode bildelingsløsning, kan vi få til attraktive løsninger for en større del av befolkningen, sier Westskog.

  • Start arbeidet med samarbeidspartnere tidlig, slik at de kan være med å forme ideen i prosjektet. Da vil du også være mer åpen for deres innspill og synspunkter.
  • Nettverk bygges ved å være der ute, i feltarbeid, og ved å være tett på de utfordringene partnerne kjenner på kroppen.
  • Still opp og hold innlegg når du blir invitert!

Partnere med annen kompetanse kan redusere risiko

Westskog har også lang erfaring med å samarbeide med ulike partnere i forskningsprosjekter.

– Synet på hva forskning er og hva kunnskapsutvikling innebærer, har endret seg radikalt de siste 20 årene. Forskning i samspill med partnere med annen kompetanse fra praksis kan redusere risikoen når vi skal teste ut nye løsninger, for eksempel for deling. Derfor er partnerskap viktig. Vi må samarbeide med de som har kompetanse og erfaring, det være seg private, frivillige eller offentlige aktører, sier Westskog.

Vi trenger mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker forbrukernes holdninger og valg, og om hva som kan bidra til et lavere og mer ansvarlig forbruk. Forskning på delingsøkonomi omfattes av temaet sirkulærøkonomi i våre utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 17.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.