Hvem kan søke om forskningsmidler?

Er du forsker og ønsker å søke midler hos oss, gjør du dette i samarbeid med forskningsorganisasjonen din. Får dere innvilget midler, er det selve organisasjonen som blir prosjektansvarlig for forskningsprosjektet.

Se hvilke forskningsorganisasjoner som kan søke midler hos oss eller være samarbeidspartner i forskningsprosjekter, samt informasjon om hvordan bli godkjent som forskningsorganisasjon.

Finn informasjon om de ulike søknadstypene for prosjekter. I selve utlysningene vil du finne føringene for utfylling.

 

 

Hvert år lyser vi ut midler til forskerprosjekter for

  • etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse
  • unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere (unge forskertalenter)
  • unge forskere som skal få internasjonal forskererfaring over en lengre periode (internasjonalt mobilitetsstipend)

Er dere ute etter å søke midler fra EU eller andre internasjonale organisasjoner? Våre rådgivere hjelper dere i gang. 

Vi støtter kommersialisering av resultater fra forskningsprosjekter som har mottatt finansiering fra Forskningsrådet. Det gjelder resultater som kan ha samfunnsnytte og omfatter også prosjekter der næringslivsaktører deltar.

Ønsker du deg en karriere innen forskning og innovasjon? Leder du talenter som bør satse målrettet på en forskerkarriere? Her er noen tips til finansieringsordninger som bør søkes og andre muligheter, som nettverksbygging.

 

 

Å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være tidkrevende, derfor er det viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv tips til hvordan du kan komme vel i mål.

Søknadsfrister for forskningsorganisasjoner

10 apr 2019

Søknadsfrist Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

04 sep 2019

Søknadsfrist Kompetanseprosjekt for næringslivet

Prosjektene skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet. ​​​Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv. Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivitetene hos forskningsorganisasjonen(e). Programmene ENERGIX, CLIMIT, MAROFF og PETROMAKS2 planlegger å delta i fellesutlysningen.

25 sep 2019

Søknadsfrist Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

06 mai 2020

Søknadsfrist Forskerprosjekt

Forskerprosjekt skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt. 

16 sep 2020

Søknadsfrist Kompetanseprosjekt for næringslivet, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknadsfrister for forskningsorganisasjoner