Hvem kan søke om forskningsmidler?

Er du forsker og ønsker å søke midler hos oss, gjør du dette i samarbeid med forskningsorganisasjonen din. Får dere innvilget midler, er det selve organisasjonen som blir prosjektansvarlig for forskningsprosjektet.

Fra og med 2022 skal alle tilskuddsmottakere som er forskningsorganisasjoner eller offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plan (GEP)) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss.

Godkjente forskningsorganisasjoner

Se hvilke forskningsorganisasjoner som kan søke midler hos oss eller være samarbeidspartner i forskningsprosjekter, samt informasjon om hvordan bli godkjent som forskningsorganisasjon.

Se oversikt
Ikon av en stabel dokumenter

Syv tips til et vellykket arbeid med søknaden

Å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være tidkrevende, derfor er det viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv tips til hvordan du kan komme vel i mål.

Se de syv tipsene

Slik foregår panelmøtet for søknader til forskerprosjekter

Ikon av en globus

Internasjonale forskningsmidler

Er du ute etter å søke midler fra EU eller andre internasjonale organisasjoner? Det fins utallige muligheter i og utenfor Europa, både for deg som forsker og for din institusjon eller bedrift. 

Ikon av en pil som treffer midt i blinken

Karriere innen forskning og innovasjon

Leder du talenter som bør satse målrettet på en forskerkarriere? Her er noen tips til finansieringsordninger som bør søkes og andre muligheter, som nettverksbygging.

 

 

Arrangementer for forskningsorganisasjoner

Nyheter for forskningsorganisasjoner

Prosjekter fra Forskningsorganisasjoner - få gode råd fra de som har lykkes

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 18.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.