Klage på avslag for SkatteFUNN-søknader

Tips - Søk på nytt

Det tar omtrent like lang tid å skrive en klage som å skrive en søknad. Bruk tid på å sette deg inn i hvorfor prosjektet ikke oppfyller kravene til et FoU-prosjekt ved å lese vedtaksbrevet og ta kontakt med oss hvis noe er uklart for å være sikker på å ikke bruke unødvendig tid.

Husk garantifristen! Hvis du velger å sende en ny søknad må den sendes inn før 1. september for å sikre at vi får behandlet den. Om den sendes etter 1. september vil vi mest sannsynlig ikke rekke å gi en vurdering av inneværende prosjektår.

Du kan klage på vedtak

Fristen for å sende inn klage er innen tre uker fra du mottar avslagsbrevet, med mindre det er spesifisert en annen frist.

Saksgang for behandling av klager i SkatteFUNN

Se trinnene i saksgangen for klagebehandlingen. Klikk på pilene til høyre for å bla i trinnene.

Svarbrev etter søknad sendes ut. Det er tre ukers klagefrist etter at svarbrev er mottatt.

Klage sendes inn via skjema på Mitt nettsted.

Forskningsrådet vurderer klagen. De fleste klager vurderes av to saksbehandlere.

Dersom klagen imøtekommes av Forskningsrådet: nytt svarbrev sendes ut.

Dersom Forskningsrådet opprettholder vedtaket: klagen sendes videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg som gjør en ny vurdering av søknad og klage. Behandlingstid er inntil 6 mnd.

Klageutvalgets vedtak sendes ut med nytt svarbrev en til to uker etter at de har hatt møte. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Dette skjer ved klagebehandling

Klagen vil først bli behandlet av Forskningsrådet, som kan endre sitt vedtak hvis ny informasjon i klagen gjør at kriteriene for godkjenning er oppfylt. Hvis Forskningsrådet opprettholder sitt vedtak, blir klagen behandlet av et eksternt Klageutvalg for SkatteFUNN som fatter endelig vedtak. Behandlingstiden for klagesaker i Klageutvalget er vanligvis tre til seks måneder.

Dersom svarbrev mottas sent på året, vil klagen havne langt bak i køen av alle innsendte klager til SkatteFUNN. Saksbehandlingstiden blir da dessverre lang, og ofte lenger enn seks måneder. Vi oppfordrer alle våre søkere til å sende inn søknaden i god tid før garantifristen 1. september. Da vil en eventuell klage også havne lenger fram i køen og besvares raskere.

Klager skal sendes inn via eget skjema på Mitt nettsted.

Når klagen er registrert

Når klagen er registrert vil status på prosjektet oppdateres på Mitt nettsted.

KLAGE MOTTATT
betyr at klagen er kommet fram til oss, og at den er registrert men ikke saksbehandlet.

KLAGE BEHANDLET ADMINISTRATIVT
betyr at saksbehandler (som oftest to) har sett på saken, men vurdert å ikke kunne imøtekomme klagen. Saken blir deretter automatisk sendt videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:37 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.