Klage på avslag for SkatteFUNN-søknader

Dersom du mener at vedtaket er feil, har du to valg: Du kan enten sende inn en ny søknad eller du kan klage på vedtaket.

Tips - Søk på nytt

Det tar omtrent like lang tid å skrive en klage som å skrive en søknad. Bruk tid på å sette deg inn i hvorfor prosjektet ikke oppfyller kravene til et FoU-prosjekt ved å lese vedtaksbrevet og ta kontakt med oss hvis noe er uklart for å være sikker på å ikke bruke unødvendig tid.

Husk garantifristen! Hvis du velger å sende en ny søknad må den sendes inn før 1. september for å sikre at vi får behandlet den. Om den sendes etter 1. september vil vi mest sannsynlig ikke rekke å gi en vurdering av inneværende prosjektår.

Klage på vedtak

Fristen for å sende inn klage er innen tre uker fra du mottar avslagsbrevet, med mindre det er spesifisert en annen frist. Du sender inn klage via eget skjema på innlogget område. Inngangen til klageskjemaet finner du på samme sted som vedtaket ditt.

Dette skjer ved klagebehandling

Klagen vil først bli behandlet av Forskningsrådet, som kan endre sitt vedtak hvis ny informasjon i klagen gjør at kriteriene for godkjenning er oppfylt. Hvis Forskningsrådet opprettholder sitt vedtak, blir klagen behandlet av et eksternt Klageutvalg for SkatteFUNN som fatter endelig vedtak. Behandlingstiden for klagesaker i Klageutvalget er vanligvis tre til seks måneder.

Vi behandler klagene fortløpende etterhvert som de kommer inn. Klager som kommer inn på sent på året kan ha lengre behandlingstid enn seks måneder. Vi oppfordrer alle våre søkere til å sende inn søknaden i god tid før garantifristen 1. september. Da vil en eventuell klage også havne lenger fram i køen og besvares raskere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.