Undersjøisk havobservatorium gir unik innsikt i marine prosesser

Lofoten-Vesterålen kabelobservatorium er et havobservatorium og forskningsinfrastruktur, som består av undersjøiske kabler påkoblet forskjellige typer sensorer. Sensorene sender kontinuerlig informasjon til et anlegg på land.

Lofoten-Vesterålen kabelobservatorium gir forskerne ny innsikt i marine prosesser. (foto: loveocean.no)

Sensorene gir sanntidsdata fra havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, og gir forskerne ny innsikt i marine prosesser. Blant annet vil forskerne få detaljer om vandringen til ulike fiskeslag og planktonoppblomstring, men også havovervåkning slik at det kan reageres i forbindelse med oljesøl og andre uhell som fører til forurensning. Systemet vil også gi bedre muligheter til å registrere klimaendringer og forstå effekten av disse.  

Teknologien i havobservatoriet er basert på norsk subsea-teknologi utviklet for petroleumsindustrien. Anlegget holder til i et av de viktigste områdene for norsk fiskeri. 70 prosent av all yngel og egg går gjennom områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.  

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, og er et samarbeid med blant annet Equinor, Norges fiskarlag og flere andre forskningsinstitutter. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.