Mer kunnskap om en uutnyttet fiskeressurs på havdypet

En av de største utfordringene i framtiden blir å skaffe nok sunn mat til verdens befolkning. På mellom 200 og 1000 meters dyp finnes store mengder småfisk og andre arter som ikke blir fisket i særlig grad. De er jevnt fordelt i verdenshavene, og kan bli en kilde til ny mat.

Laksesild har trolig størst potensiale til å bli mat for mennesker eller som fôr for dyr og oppdrettsfisk. (Foto: Shutterstock)

Hovedmålet med forskningsprosjektet HARMES har vært å øke kunnskapen om mesopelagiske organismers forekomst, mangfold og økologisk rolle. Dette skal bidra til forvaltningen av et potensielt framtidig fiskeri og den generelle forvaltningen av havene.

Mesopelagiske arter er organismer som lever på havdypet, mellom 200 og 1000 meter under overflaten. Gruppen består av fisk og arter som maneter, reker, krill og blekksprut. Forskning anslår at det globalt kan finnes mer enn 10 milliarder tonn av disse artene. Mange av disse kan være aktuelle som mat for mennesker eller som fôr for dyr og oppdrettsfisk. I Nordsjøen er det trolig laksesild som har størst potensiale av de mesopelagiske artene.

Flere enn tre milliarder mennesker er avhengige av mat fra havet som kilde til protein og ernæring. Dette tallet kan vokse i framtiden. Forskere anslår at havet kan gi oss over seks ganger så mye mat som det gjør i dag.

Studier har vist at flere av de mesopelagiske artene er rike på protein, omega 3-fettsyrer, vitaminer og viktige mineraler. Fordi de mesopelagiske artene er tilgjengelige i store mengder over hele verden, vil de kunne være svaret på mange lokale ernæringsutfordringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.