Bedre ruteberegning for skipsnæringen

Når rederier skal analysere og beregne skipsruter, bruker de ofte eksterne ressurser. Dette hever terskelen for å gjøre endringer på ruter, og å etterprøve den valgte ruten. Kvaliteten på prognosene er ofte for lave, siden beregningene ikke tar tilstrekkelig hensyn til det enkelte skips egenskaper, og vær- og havstrømprognoser ikke er presise nok.

Forskningsprosjektet RuteSim vil bidra til å forbedre shipping-operasjoner og design av mer robuste sjøtransportsystemer og fartøy. (Foto: Shutterstock)

SINTEF Oceans har gått sammen med flere forskningsmiljøer og rederier for å utvikle et ruteplanleggingsverktøy som vil heve standarden på beregningene.

Prosjektet har bidratt til verdifull kunnskapsutveksling mellom næringen og forskningsmiljøer, og etablert behovet for analyseverktøy. Deretter har prosjektet levert en første versjon av et ruteplanleggingsverktøy for uttesting av ruter og estimering av skips ytelse i værforhold langs ruten.

Verktøyet kombinerer værvarsler og havstrømmodeller med data fra skipssimulatorer. Målet med verktøyet er å heve presisjonen på beregning av drivstofforbruk, skipsbevegelser og seiletid.

Verktøyet gjør det mulig å teste flere ulike ruter, å endre ruter for å ta hensyn til endringer i været eller ankomsttid, og å evaluere ruta på en daglig basis.

Når en fullstendig versjon av verktøyet blir tilgjengelig, forventer prosjektet å:

  • redusere drivstofforbruk og miljøutslipp
  • unngå skader på kostbar last
  • bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet ombord

RuteSim vil dermed bidra til å forbedre shipping-operasjoner og design av mer robuste sjøtransportsystemer og fartøy.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.