Norsk forum for havdata

Hvordan hente inn, dele og bruke data på best mulig måte for å øke vår kunnskap om havet, er viktige spørsmål i FNs havforskningstiår. Norsk forum for havdata samler sentrale norske aktører for å øke den felles forståelsen av problematikk og løsninger rundt deling av havdata.

Formålet med Norsk forum for havdata er å øke den felles forståelsen for hvorfor det er viktig å dele havdata, identifisere barrierer for datadeling og foreslå tiltak for å fjerne dem. Forumet skal legge til rette for forskning, innovasjon, forvaltning og bærekraftig vekst gjennom delte havdata.

Medlemmer

Medlemmer i forumet er Digitaliseringsdirektoratet, Digital Norway, DNV, Equinor, Havforskningsinstituttet, HUB Ocean, Hurtigruten Norge, Kartverket, Kongsberg Discovery, Kystverket – BarentsWatch, Meteorologisk institutt, NHO, Norad, Norsk polarinstitutt, NTNU, SINTEF, Sjømat Norge, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet. Norges forskningsråd er observatør i forumet.

FNs havforskningstiår: "et hav av data"

I forslaget til nasjonal satsing under FNs havforskningstiår er ett av ti områder "et hav av data", der målet i 2030 er at “samarbeid om innsamling, lagring, analysering og deling av data er normen”. Norsk forum for havdata er igangsatt av nasjonalkomiteen for havforskningstiåret for å jobbe for å nå dette målet. Også i havforskningstiåret internasjonalt er det stor aktivitet innenfor havdata, blant annet med Ocean Decade Data Coordination Group og Ocean Decade Corporate Data Group. Det er koblinger mellom disse gruppene og Norsk forum for havdata, slik at også de internasjonale problemstillingene følges opp i det nasjonale forumet. 

Les mer:

Norsk forum for havdata er lansert - SINTEF

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.