Gode nyheter for Forsknings-Norge

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å gi Forskningsrådet nødvendig tid og fleksibilitet slik at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå. Bevilgningene til Forskningsrådet vil være på et høyt og stabilt nivå videre framover.

Foto: Cicero og Forskningsrådet

– Dette er svært gode nyheter for hele Forsknings-Norge, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen. Fleksibiliteten som regjeringen beskriver i statsbudsjettet for 2023 gjør at vi ikke trenger å gjøre ytterligere tiltak nå og det er en viktig avklaring, sier Halvorsen.

Også administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til fullmaktene som nå ligger i statsbudsjettet.

– Dette er viktige og gode avklaringer fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Med disse fullmaktene kan vi fortsette å investere i forskning som Norge og verden trenger for å møte fremtidens utfordringer. Dette vil ha stor betydning for mange forskere, blant annet betyr det at vi kan lyse ut FRIPRO første halvår i 2023, og legge opp til tildelinger tidlig i 2024, sier Sundli Tveit.

Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet jobber også sammen om endring av budsjettmodell for Forskningsrådet.

– Arbeidet med ny budsjettmodell er en viktig forutsetning for forutsigbar forskningsfinansiering i fremtiden, sier Kristin Halvorsen. Jeg er veldig positiv til at dette arbeidet nå er satt i gang, sier Halvorsen.

– Regjeringen varsler en stortingsmelding om forskningssystemet i denne stortingsperioden og Forskningsrådet ser fram til å bidra til ytterligere forbedringer av rammebetingelsene for forskning i framtida, sier Mari Sundli Tveit. – Vi ser også fram til en gjennomgang av Forskningsrådets rolle og funksjoner.  

Retur-EU

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at rammen for Retur-EU settes til 500 millioner kroner. Dette innebærer at ordningen i all hovedsak kan videreføres på samme måte som i dag.

– Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor har overgått forventningene i konkurransen om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. Totalt har de norske miljøene hentet hjem mer enn 16 milliarder kroner fra Horisont 2020-programmet. Retur-EU legger til rette for at norske forskningsinstitutter fortsatt skal ha gode forutsetninger for å lykkes i denne knallharde konkurransen, sier Sundli Tveit.

 

Mediehenvendelser til styreleder Kristin Halvorsen og administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit kan rettes til media@forskningsradet.no, telefon 409 222 88 eller Christian Haug-Moberg på chh@forskningsradet.no, telefon 97672419

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 20.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.