Ut av krisen med forskning og innovasjon

2021 burde vært året for storsatsing på forskning og innovasjon. Både tiltakspakkene og regjeringens oppfølging av langtidsplanen er positive, men totalt sett er statsbudsjettet for svakt.

Foto: Jonas Bendiksen

Forskningsrådet har anbefalt at det offentlige investerer minst 1,25 prosent av BNP på forskning og forskningsdrevet innovasjon, men observerer at regjeringen bruker 1,10 prosent. 0,15 prosentpoeng høres lite ut, men utgjør i underkant av 6 milliarder kroner.

- Vårt forslag til FoU-budsjett for 2021 la stor vekt på forskning for å styrke samfunnets beredskap på flere områder, blant annet innenfor helse og økonomi. Vi ser dessverre lite av dette i regjeringens forslag til statsbudsjett. Videre haster det å utvikle og implementere klimaløsninger. Norge har store fortrinn på forsknings- og innovasjonssiden for å nå klimamålene. Økt innsats på områder som CO2-håndtering, hydrogen og grønn skipsfart vil være avgjørende for at norsk næringsliv kan sikres konkurransekraft i globale markeder, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Uheldig at forskningsmidler omdisponeres til andre formål

- Forutsigbarhet og langsiktighet er avgjørende, ikke minst for å sette fart på grønn omstilling, sier Røttingen.

Forskningsrådets tildelinger er langsiktige investeringer, vi forplikter oss og følger opp forskningsprosjekter over flere år. For fjerde år på rad omdisponeres deler av Forskningsrådets avsetninger til prosjektforpliktelser til andre formål enn forskning.

- Dette er uheldig, og gir redusert forutsigbarhet for Norges forskningsinnsats, sier Røttingen. Vi trenger å kunne håndtere de årlige tildelingene som langsiktige investeringsbudsjetter for forskning.

Forskerne er klare til innsats

Forskningsmiljøene i universitets- og instituttsektoren, i næringsliv og offentlig sektor er klare til å bidra både til å løse den umiddelbare krisen vi står i nå og de langsiktige utfordringene.

- Dessverre har vi ikke nok midler til å investere i alle støtteverdige prosjekter, sier Røttingen. I år har Forskningsrådet måttet si nei til mange gode prosjekter, og innvilgelsesprosenten på forskerprosjekter ligger an til å bli rekordlav på rundt 10 prosent.

Forskningsrådet har i 2020 bedret næringslivets muligheter blant annet gjennom å øke støttegraden i prosjektene og innføre løpende mottak av søknader.

- Vi har bevilget 1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet så langt i år og håper å kunne bevilge ytterligere om lag 4-500 millioner i 2020. Til tross for at regjeringen har kommet med viktig bidrag til FoU gjennom tiltakspakkene 1 og 3, må vi trolig stoppe 2020-tilbudet om næringslivsstøtte i midten av oktober. Vi håper derfor regjeringen prioriterer nye tiltakspakker på FoU-området for å bedre på situasjonen, sier Røttingen.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.