Tidenes største tildeling til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor 

Over 80 kommuner deltar i prosjekter for til sammen 210 millioner kroner der de skal samarbeide med forskere om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

– Hvis offentlig sektor skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester også i fremtiden, må vi hele tiden se på om vi kan løse oppgavene på nye og smartere måter. Forskningsbasert innovasjon er et virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt og jobbe mer effektivt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).  

Dette er Forskningsrådets største tildelingen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Offentlige virksomheter fra hele landet deltar i prosjektene som blant annet skal bruke adferdsøkonomi til å øke gjenvinning av husholdningsavfall, skape flere heltidsstillinger i kommunehelsetjenesten og øke kommuners evne til å tenke nytt rundt anskaffelser.  

Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet har alle vært med å finansiere prosjektene som hadde søknadsfrist i september 2019.  

Stor interesse  

Konkurransen har vært hard. Forskningsrådet mottok 110 søknader. 33 prosjekter får finansiering. På grunn av den store interessen har flere støtteverdige prosjekter fått avslag.   

– Vi er glade for å kunne dele ut en rekordstor sum til offentlig sektor, men ser at vi enda ikke er i nærheten av å nå det volumet av forskningsbasert innovasjon vi trenger om vi skal møte samfunnets utfordringer. Innovasjon i offentlig sektor må bli mer kunnskapsbasert og mer systematisk og da er samarbeid med forskere nødvendig, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.  

Innovasjon i et Miljølaboratorium   

Ett av prosjektene som får tildeling er Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering som BIR AS står bak. BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 356 600 innbyggere og næringsliv i syv eierkommuner i Bergensområdet. 

– I prosjektene skal vi utstyre eksisterende containere og fellesbeholdere med digitaliserte innkastluker. Innbyggerne skal få egne ID-brikker. Slik kan vi kombinere teknologisk nyvinningen med adferdsøkonomiske tiltak, økonomiske og psykologiske insentiver. Vi skal "nudge" innbyggerne til mer ansvarlig avfallshåndtering. Vi kaller det Miljølaboratoriet der vi kan måle effekten av ulike tiltak, sier Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR AS. BIR ligger i fronten i Europa i utvikling av digitale systemer for avfallshåndtering, og vil i dette prosjektet samarbeide med landets ledende forskningsmiljø innenfor adferdsøkonomi, FAIR og FAIR Insight Team ved NHH. 

Norge er, i tråd med EU-reguleringen, i ferd med å øke krav til utsortering av ulike avfalls- og ressurstyper for å øke graden av materialgjenvinning. Dagens krav på 50 prosent, som for de fleste fremdeles ikke er oppnådd, skal økes videre til 65 prosent. For å kunne oppnå økt gjenvinning fra husholdningsavfallet, må innbyggerne kildesortere avfallet sitt bedre. 

– Dette prosjektet vil skape kunnskapsgrunnlaget som trengs for å utforme fremtidens avfallstjenester for fler-husholdninger, for å oppnå maksimal kildesortering til så lav kostnad som mulig. Verdipotensialet for resultatene fra dette prosjektet er enormt - overførbarheten til andre land er svært stor, sier Nævdal. 

Se listen over innvilgede søknader

Forskningsrådets innovasjonskart viser alle kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i tidligere eller pågående innovasjonsprosjekter de siste årene. Se om din kommune er blant dem. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.