Spleiselag for koronaforskning

Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar nå med henholdsvis 30 og 10 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningsrådet har hatt en hasteutlysning for koronaforskning og det har vært enorm interesse fra norske forskningsmiljøer. Prosjektene skal vurderes av internasjonale eksperter i ekspressfart slik at forskningsmiljøer kan komme i gang så raskt som mulig. Trond Mohn stiftelse bidrar nå med 30 millioner kroner og Kreftforeningen bidrar med 10 millioner kroner.

Les mer om utlysningen her

– Dette er et godt eksempel på norsk dugnadsånd. Den felles innsatsen mellom private aktører, interesseorganisasjoner og det offentlige gjør at vi som samfunn raskere klarer å skaffe systematisk kunnskap om spredningen og effektene av koronaviruset. Jeg synes det er positivt at både Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen viser stor vilje ved at de stiller midler til disposisjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Trond Mohn stiftelse er allerede engasjert i å bekjempe utfordringen med infeksjons-sykdommer gjennom sin nasjonale satsing mot antibiotikaresistens (AMR).

– Det vil være svært mange problemstillinger som forskningsmessig bør adresseres i kjølvannet av den pågående pandemien, med både internasjonale og nasjonale innretninger. Det er et stort spenn i problemstillinger knyttet til pandemien - alt fra basalforskning og spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser til konkrete spørsmål om hvordan få folk til å følge myndighetsråd, sier Stener Kvinnsland, styreleder i Trond Mohn Stiftelse.

I søknadsbunken ligger flere forskningsprosjekter som omhandler sårbare pasientgrupper og kreftpasienter. Kreftforeningen bidrar derfor med inntil 10 millioner kroner i støtte.

– Det haster å få mer kunnskap og kompetanse om koronakrisen og smittevern, og vi er veldig glade for å kunne bidra. Det er viktig for oss å finansiere forskning som er relevant for sårbare grupper, som kreftpasienter. Vi har stor tro på at denne forskningen vil gi oss viktige svar og komme de de mest utsatte blant oss til gode, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Samarbeid med Norges forskningsråd

Koronapandemien synliggjør et stort behov for forskning, og samarbeid mellom privat og offentlig forskningsinnsats gjør at vi vil få mer verdifull kunnskap på kortere tid.

– Vi har de siste ukene opplevd en enorm mobilisering fra norske forskningsmiljøer. Det er fantastisk at både Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar med midler inn i denne utlysningen. Dette betyr at vi får mulighet til å støtte enda flere gode prosjekter. Slik får vi mer verdifull kunnskap både om den pågående krisen, og hvordan vi skal blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Les mer om Kreftforeningen her

Les mer om Trond Mohn stiftelse her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.