Regjeringen bevilger gjennom Forskningsrådet 83,5 millioner kroner til testing av ny petroleumsteknologi

– Regjeringens ambisjon er å redusere klimautslipp, kostnader og bidra til mer effektiv drift av norsk sokkel. Det gjør vi blant annet gjennom å tilrettelegge for testing og demonstrasjon av nye teknologier, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ni nye prosjekter får midler fra Forskningsrådets program for ny teknologi i sektoren gjennom tiltakspakken vedtatt av Stortinget.

Ni nye prosjekter får nå bevilging fra Forskningsrådets program for ny teknologi i sektoren. Pengene er bevilget gjennom tiltakspakken vedtatt av Stortinget 

 Prosjektene vil bidra til å sikre arbeidsplasser og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte, sier Bru.  

Prosjektene gjennomføres som et samarbeid mellom leverandørbedrifter og aktørene på norsk sokkel.  

 Forskningsrådet setter penger fra tiltakspakken raskt i sving. Forskning og utvikling er viktig for at norsk næringsliv, også norsk petroleumsindustri, kommer styrket ut av den økonomiske krisen. Enkelte prosjekter har også en potensial for å kutte CO2-utslipp substansielt, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen.   

Forskningsrådet mottok 22 prosjektsøknader for i alt 197 millioner kroner 

Følgende prosjekter har fått bevilging: 

Prosjekt 

Bedrift 

Fylke 

Pilot survey with cost efficient seismic node deployment solution in combination with new short streamer solution 

Magseis Fairfield ASA 

Viken 

Digital Well Intervention 

Altus Intervention Group AS 

Rogaland 

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A. 

Aarbakke Innovation AS 

Rogaland 

Demonstrating smart drilling automation application 

Sekal AS 

Rogaland 

Digital Rig Management 

Keystone.no AS 

Rogaland 

Digitalisering av manuelle logistikkprosesser innen boring - bruk av elektronisk tally 

MHWirth as 

Agder 

Utvikling og testing av full-elektrisk og trekkbar ventilmodul for små isolerings- og doseringsventiler på havbunnsinstallasjoner. 

Pro-Subsea AS 

Vestfold og Telemark 

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems 

Aker Solutions AS 

Viken 

Green Ammonia fueled four-stroke Engines on the Norwegian Continental Shelf 

Wärtsilä Norway AS 

Vestland 

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.