Positivt at Norge skal delta i Horisont Europa

NTB skriver 6. oktober at næringsminister Iselin Nybø (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) avslører at regjeringen har bestemt seg for å gå inn for norsk deltakelse i Horisont Europa. Forskningsrådet mener dette er en riktig og viktig beslutning og er svært positive til avgjørelsen.

Foto: unsplash.com

- Det er supert at vi nå har besluttet å delta i Horisont Europa, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Deltagelsen er svært viktig for å heve kvaliteten i norsk forskning og for å sammen med resten av Europa (og verden) bidra til å løse de store samfunnsutfordringene med grønn omstilling som overskrift. Norsk næringsliv vil gjennom Horisont Europa kunne utnytte de muligheter for samarbeid og finansering som skal til for å skape de nye løsningene og eksportmuligheter, sier Røttingen.

Forskningsrådet har ansvar for nasjonal statistikk for Norges deltakelse i Horisont Europa, og den norske returandelen er 2,26 prosent. Dette er godt over regjeringens opprinnelige ambisjon om en returandel på 2,0 prosent.

- Vi mener at vi må heve ambisjonene ytterligere for Horisont Europa og at Norge bør ha som mål å delta i enda flere samarbeidsprosjekter og hente hjem like mye som vi bidrar med, sier Røttingen.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.