Positivt at Norge skal delta i Horisont Europa

NTB skriver 6. oktober at næringsminister Iselin Nybø (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) avslører at regjeringen har bestemt seg for å gå inn for norsk deltakelse i Horisont Europa. Forskningsrådet mener dette er en riktig og viktig beslutning og er svært positive til avgjørelsen.

Foto: unsplash.com
Foto: unsplash.com

- Det er supert at vi nå har besluttet å delta i Horisont Europa, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Deltagelsen er svært viktig for å heve kvaliteten i norsk forskning og for å sammen med resten av Europa (og verden) bidra til å løse de store samfunnsutfordringene med grønn omstilling som overskrift. Norsk næringsliv vil gjennom Horisont Europa kunne utnytte de muligheter for samarbeid og finansering som skal til for å skape de nye løsningene og eksportmuligheter, sier Røttingen.

Forskningsrådet har ansvar for nasjonal statistikk for Norges deltakelse i Horisont Europa, og den norske returandelen er 2,26 prosent. Dette er godt over regjeringens opprinnelige ambisjon om en returandel på 2,0 prosent.

- Vi mener at vi må heve ambisjonene ytterligere for Horisont Europa og at Norge bør ha som mål å delta i enda flere samarbeidsprosjekter og hente hjem like mye som vi bidrar med, sier Røttingen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. januar 2022, 11.51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.