Oppstart for Grønn plattform – 1 milliard kroner nå tilgjengelig

Regjeringen bevilget tidligere i år en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. Første utlysning er nå ute.

Grønn plattform skal forvaltes av Siva, Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet. Pengene skal settes raskt i arbeid, men Grønn plattform skal handle om mye mer enn penger.

Grønn plattform skal forvaltes av Siva, Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet. Pengene skal settes raskt i arbeid, men Grønn plattform skal handle om mye mer enn penger.

– Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å skape de nye grønne arbeidsplassene som skal hjelpe Norge ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Tildelinger over tre år

Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to trinn. I første runde utlyses forprosjekter på inntil 300 000 kroner. Hovedutlysningen vil skje på nyåret i 2021 og tildelingene her vil trolig ligge i størrelsesorden 50-150 millioner kroner og gis medio 2021.

Grønn plattform omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som kan vil ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Det vil være en bedrift eller et institutt som sender søknaden, men bak en søknad skal det stå solide, brede næringslivsforankrede samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene.

Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter.  

– Korona-situasjonen har vist oss verdien av det å kunne snu seg rundt. Vi må bygge videre på og styrke omstillingsevnen i norsk næringsliv, sier Nybø.

Her er Grønn plattform

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.