Nordmenn har tillit til koronaforskere

Over halvparten av befolkningen har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020.

– Det er en omfattende og tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine. Om alt går svært raskt, kan vi ha positiv resultater av en koronavaksine ved årsskiftet til 2021. Det er likevel oppløftende at såpass mange nordmenn har tillit til at forskerne klarer å utvikle en vaksine i løpet av inneværende år, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra Forskningsrådet, svarer 56 prosent har meget eller ganske stor tillit til at forskerne klarer å utvikle en ny vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020.

Tilliten er noe større blant menn enn blant kvinner. Det er også en svak tendens til at eldre i noe større grad en yngre personer har tillit til at forskere finner en vaksine.

16 prosent har liten tillit til at forskerne klarer å utvikle en vaksine i løpet dette året.

Tillit til at forskere formidler det de vet

– Forskerne sitter med mange spørsmål om koronaviruset. Det er fortsatt mye vi ikke vet. Derfor er det ikke rart at så mange som en av ti nordmenn kanskje tolker dette som at forskerne ikke forteller sannheten. Sannheten er nemlig at vi ikke vet og at det fortsatt er stor usikkerhet. Heldigvis pågår det enormt mye sanntidsforskning på koronaviruset for tiden. Forskningsrådet har lyst ut 30 millioner kroner i en hasteutlysning i tillegg til at norske forskningsmiljøer samarbeider tett med internasjonale miljøer om de mange ubesvarte koronaspørsmålene vi har, sier Røttingen.

Se hele undersøkelsen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.