Midlertidig stans i bruk av malariamedisinen hydroksyklorokin i global WHO-studie

En global WHO-studie, som også gjennomføres på norske sykehus, stanser i en periode bruk av malariamedisinen hydroksyklorokin i studien etter at fersk observasjonsstudie med nesten 100.000 koronasmittede pasienter viser at malariamedisinene ser ut til å ha negativ effekt på total overlevelse.

Dette er en midlertidig stopp i studien i randomisering til hydroksyklorokin slik at vi bruker tid for å vurdere dataene fra både vår studie, andre pågående studier og det som samlet er publisert i litteraturen sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, som koordinerer den globale studien.  

En studie som nylig ble presentert i The Lancet  fredag 22. mai indikerte mulige bivirkninger som tilsa at medisinen, i motsetning til å gi bedring, ga økt dødelighet.  

– Dette gjør at vi nå midlertidig tar ut denne medisinen fra studien, sier Røttingen. Samtidig er det viktig å påpeke at det kan være skjevheter og usikkerhet i denne ferske studien. Derfor er de fortsatt behov for større randomiserte og kontrollerte studier rundt medisiner mot koronaviruset, sier Røttingen. 

Hydroksyklorokin er en av fire allerede godkjente medisiner som nå testes som behandling mot koronaviruset. Til nå har over 3000 personer deltatt i den globale studien, og nærmere 200 norske pasienter har deltatt.   

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.