Lederskifte i Forskningsrådet

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, er utnevnt til global helseambassadør i Utenriksdepartementet. Han vil få hovedansvaret for å følge opp den samlede norske globale helseinnsatsen, og vil arbeide tett med utenriksministeren, utviklingsministeren og departementets ledelse.

Styreleder i Norges forskningsråd, Hilde Tonne, mottok i dag oppsigelsen fra John-Arne Røttingen. Han fratrer 1. desember 2020, etter i underkant av 4 år i rollen.

– Styret beklager John-Arnes oppsigelse, samtidig som vi forstår behovet for å ha den beste ledelse vi kan ha i landets globale helseinnsats. Takket være John-Arnes lederskap og innsats fra hele organisasjonen, står Forskningsrådet i dag enda sterkere i å levere på sitt samfunnsoppdrag. Forskningsrådets rolle er å skape den forskningen vi trenger for å lykkes i fremtiden, og dette skjer i en tid med store omstillinger og globale utfordringer. Koronapandemien har ikke minst vist at sanntidsforskning og godt koordinerte forsknings- og innovasjonsinvesteringer kan hjelpe samfunnet både nasjonalt og internasjonalt til å løse store utfordringer, sier Tonne.

Styret har akkurat lansert en ny strategi for Forskningsrådet som vil bidra til omstilling av Norge, og basert på denne vil det umiddelbart bli satt i gang en prosess for å rekruttere ny administrerende direktør. – Forskningsrådet har økt investeringene betydelig de siste årene, samtidig som organisasjonen har fått tøffe krav til endring og effektivisering, så dette er både en viktig og krevende lederstilling, sier Tonne.

– Det er vemodig å forlate Forskningsrådet, en organisasjon som både har et viktig samfunnsoppdrag og mange kompetente medarbeidere som jeg vil savne, sier John-Arne Røttingen. – Jeg hadde planlagt å bli i Forskningsrådet i mange år fremover, men når behovet for en sterkere global innsats på helse-området blir så prekært, ønsker jeg å stille opp, sier Røttingen. Jeg har dedikert mye av min karriere til helse i bredere forstand. Bedre helse handler like mye om samfunn som legevitenskap, og det er dette tverrfaglige perspektivet og det internasjonale samarbeidet som må til for å løse de største utfordringene.

Pressekontakt

Cathrine Torp

    Områdedirektør - Kommunikasjon og brukeropplevelser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.