Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Forskningsrådet er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av inntjenings- eller kapitalbortfall.

  • Vi starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) ut året og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

  • Vi vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).

  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Næringsminister Iselin Nybø mener det er viktig å ta nye grep for næringslivet nå.  Jeg er glad for at Forskningsrådet nå vil legge til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter. Da kan bedriftene både opprettholde aktivitet som er viktig i 2020 og være bedre stilt til å møte hverdagen når krisen er over sier næringsminister Iselin Nybø.

Forskningsrådet har også gitt regjeringen råd om tiltak for raskt å møte utfordringene i næringslivet og i forskningsinstituttene gjennom å økte budsjetter til IPN og økt grunnbevilgning til instituttene for 2020.

– Dette er en situasjon som rammer norsk næringsliv hardt sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Vi vil nå se på kontraktene for prosjekter som er i gang og nye prosjekter for å avlaste næringslivets utfordringer der det er mulig innenfor statsstøtteregelverket. Vi jobber kontinuerlig med dette, og vil komme med utfyllende informasjon om dette i løpet av uken sier Røttingen.

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få skattefradrag på opptil 19 % av forsknings- og utviklingskostnader i et prosjekt. Hvis bedriften ikke har overskudd og derfor ikke betaler skatt, kan støtten bli utbetalt som et tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt kan også brukes som en del av grunnlaget for å innhente lån eller annen kapital.

Om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Målet er å motivere bedrifter til å ta høyere risiko og investere mer i forskning og innovasjon som kan skape nye eller forbedrede produkter eller tjenester. For å gi bedriftene mulighet til å komme raskere i gang med nye prosjekter, innfører vi nå løpende søknadsmottak ut 2020. I 2020 vil Forskningsrådet investerer minst 1,2 milliarder kroner i slike prosjekter.

Informasjon om løpende søknadsmottak og flere bevilgninger gjennom året vil legges ut på våre nettsider i løpet av et par uker.

Les den generelle beskrivelsen om innovasjonsprosjekter i næringslivet her: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/ 

Om SkatteFUNN

SkatteFUNN forvaltes av Forskningsrådet og Skatteetaten.

Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Prosjekter som er forsinket som følge av situasjonen nå vil kunne be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021. Forskningsrådet gir veiledning i hvordan dette gjøres på enklest mulig måte.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften. Les mer om SkatteFUNN her: www.skattefunn.no 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.