Forskningsrådets innovasjonspris går til Agnete Fredriksen i Vaccibody

Innovasjonsprisen skal hedre forskningsbasert innovasjon, og i år også koblet til koronapandemien.

Gründer og vitenskapelig direktør Agnete Fredriksen i Vaccibody.

 – Koronapandemien er utfordrende for oss alle, men heldigvis skjer det også mye positivt. Vi er inne i en voldsom kunnskapsutvikling og det pågår mange spennende innovasjoner innenfor en rekke fagfelt. Dette er kunnskap og løsninger vi som samfunn og som Norge vil dra nytte av i mange år framover. Gratulerer med vel fortjent pris til Agnete Fredriksen og resten av Vaccibody for å bidra til at Norge har en kunnskapsbasert helsenæring i verdenstoppen, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Agnete Fredriksen startet selskapet Vaccibody i 2007 sammen med professor Bjarne Bogen og professor Inger Sandli. Vaccibody utvikler DNA-baserte persontilpassede vaksiner rettet mot å behandle og forebygge kreft og smittsomme sykdommer. Vaksinene skreddersys for hver spesifikk sykdom eller virus, og teknologien kan benyttes for å bekjempe koronaviruset og fremtidige pandemier.

Prisen på 500 000 kroner er øremerket innovasjonsaktiviteter.

Vaccibody er et unikt eksempel på hvordan kombinasjonen av talent, et sterkt team og solide forskningsmiljøer som er bygget over lang tid, kan gi kunnskap som fører til innovative produkter i verdensklasse. Fredriksen har også i løpet av karrieren delt raust av sin innsikt i og erfaringer både med fagmiljøet og allmennheten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. 

Fredriksen har på en imponerende måte vist kraften i å koble biomedisinsk forskning med de krevende kapital- og utviklingsfasene. Vaccibody har vært sentral i store emisjoner og nå i 2020 for den største avtalen innen norsk biomedisin noensinne.

– Dette var gøy, og jeg er utrolig glad for å motta Forskningsrådets innovasjonspris. Forskningsrådet har vært avgjørende i hele løpet fra den grunnleggende forskningen til nå i utviklingsløpene. Jeg og mine kolleger har trengt den støtte på veien til å etablere firmaet som nå kan redde liv med vår teknologi og samtidig skape arbeidsplass til mer enn 50 kunnskapsmedarbeidere, sier prisvinner, gründer og vitenskapelig direktør Agnete Fredriksen i Vaccibody.

Fredriksen vil gi pengene til UiO sitt innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap (SPARK).

Rekordmange forslag til prisen

Forskningsrådet opplevde et rekordstort antall forslag til mottakere av prisen. Vi hadde i år tre dyktige finalister, og det er mange i kunnskaps-Norge som fortjener honnør for en formidabel omstillingsevne og vilje til å finne nye løsninger, sier Fahlvik.

Foruten Vacibody var også følgende nominerte:

  • NTNUs koronatest
    På svært kort tid, i løpet av april 2020, utviklet forskere ved NTNU en svært sensitiv koronatest som er godkjent av norske yndigheter. Professor Magnar Bjørås og postdoc Sulalit Bandyopadhyay har ledet arbeidet. Testen viser hvordan langsiktig grunnforskning raskt kan bli omsatt til livsnødvendige verktøy i en krisesituasjon.

  • Tidvis AS
    Selskapet utvikler nye måter å formidle forskning på, med et spesielt søkelys på historie og kulturarv. Selskapet produserer blant annet digitale modeller og gjenskapinger i 3D, animasjoner, verktøy for å formidle sanseopplevelser, utstillinger, apper og spill for mobile plattformer. Denne måten å formidle historie på er særlig godt egnet å ta i bruk i undervisning og formidling under koronarestriksjonene.

FAKTABOKS:

Om forskningsrådets innovasjonspris 2020

Juryen har bestått av Hilde Tonne (juryleder), Geir Førre, Eimund Nygaard, Kirsti Hjemdal, Pinar Heggernes, Jan Magnus Aronsen og administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. I juryens begrunnelse for tildeling vektlegges innsats over tid og med utgangspunkt i egen forskning, innovasjonsmilepæler og nå også innsats innenfor infeksjons- og pandemifeltet.

Forskningsrådets innovasjonspris gis årlig til en virksomhet eller person som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Beløpet på 500 000 kroner er øremerket innovasjonsaktiviteter.

Se tidligere vinnere av Innovasjonsprisen

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.