Forskningsrådets formidlingspris til insektenes dronning

Insektforsker Anne Sverdrup-Thygeson på NMBU er tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2020 for hennes fremragende formidling av de små livenes betydning for det store livet på jorden. Prisen er på 500 000 kroner.

Professor Anne Sverdrup-Thygeson er en av Norges mest produktive formidlere de siste årene. Foto: Celina Øier, Stilton Lit. Agency

I sin begrunnelse fremholder juryen at professor Anne Sverdrup-Thygeson er en av Norges mest produktive formidlere de siste årene. Hun bruker sin kunnskap og formidlingsevne til en bredere debatt om tap av biologisk mangfold og hva naturkrisen betyr for oss alle. Med en unik entusiasme og et stort hjerte for saken, når hun fram til svært mange – både unge og gamle, politikere og media, skriver juryen i sin begrunnelse.

Videre pekes det på at prisvinneren bevisst har inntatt rollen som "insektenes dronning". Insektene og deres liv og betydning har rykket nærmere folk flest takket være prisvinneren. Hun har et smittende engasjement for insektene og deres truede plass i naturen, og kan ta en del av æren for fremveksten av humlehotell og blomsterenger i norske hager, fremholder juryen.

- Jeg vil gratulere Anne Sverdrup-Thygeson med prisen for fremragende forskningsformidling. Prisen er et uttrykk for at hun på en engasjerende måte formidler insektenes betydning for livet på jorden. Hun er en befriende nyskapende, god og ærlig formidler av det biologisk mangfolds betydning, blant annet fortalt gjennom insektenes liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ved siden av flere store og vellykkede bokprosjekter de siste årene, er hun er en mye brukt foredragsholder og hyppig gjest i media hvor hun deler av sin kunnskap om insektenes liv og betydning.

- Globalt er kunnskap under press, og forskeres tilstedeværelse og synlighet er derfor viktig. Sverdrup-Thygeson bidrar med viktig kunnskap slik at vi kan få en opplyst debatt og ta gode beslutninger, sier kommunikasjonsdirektør Cathrine Torp i Forskningsrådet. Vi gratulerer henne med prisen!

Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, og er vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Formidlingsprisen ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med nasjonal åpning av Forskningsdagene 2020 i dag.

Tidligere vinnere er blant annet Bjørn Samset, Anine Kierulf og Frank Aarebrot.

Juryen for formidlingsprisen består av:

  • Hanne Karde, Kommunikasjonssjef, UiT Norges arktiske universitet
  • Henrik Svensen, seniorforsker, Universitetet i Oslo
  • Marit Simonsen, redaktør, Store norske leksikon
  • Astrid Marie Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver, Helsedirektoratet
  • Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord
  • Marit Møllhausen, rådgiver, Forskningsrådet

Kontaktperson: Thomas Evensen, Forskningsrådet. Mobil 917 53 760

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.