Felles innsats for norsk suksess i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

Kunnskapsdepartementet i samforståelse med Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en tydeliggjøring av hovedansvaret for ulike deler av den norske oppfølgingen av EUs forskning og innovasjonsprogram.

Fra venstre: John-Arne Røttingen, leder i Forskningsrådet, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og leder i Innovasjon Norge Håkon Haugli. Foto: Joakim Birkeli Jacobsen

For å ivareta bredden av norske interesserer og økte ambisjoner om deltakelse ønsker Regjeringen et mer omfattende samarbeid mellom hovedaktørene Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Forskning og utvikling er veien til store innovasjoner, og den tankegangen ser vi tydelig i oppsettet av Horisont Europa. Med denne klargjøringen er Norge nå godt posisjonert for å øke ambisjonene ytterligere. Vårt mål om en økt returandel til 2,5% er nå et mål begge organisasjoner deler, sier John-Arne Røttingen administrerende direktør i Norges Forskningsråd.

- Dette er gode nyheter for norsk næringsliv og for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Norge har mye å bidra med i å møte store samfunnsutfordringer. Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med Forskningsrådet og andre aktører til beste for Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

Begge organisasjoner vil øke samarbeidet for å sikre økt norsk deltakelse gjennom mobilisering og kvalifisering av norske bedrifter. Den regionale førstelinjen hos Innovasjon Norge har en viktig rolle i mobilisering, og Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for rammeprogrammet. 

Næringslivet trenger et virkemiddelapparat som er effektivt, tilgjengelig og fleksibelt, og som kan bidra med både kunnskap og finansiering, og Norge som nasjon trenger et samlet sett av virkemidler som bidrar til grønn omstilling og konkurransekraft.

Se Kunnkapsdepartementets pressemelding

Søyle 1: Fremragende forskning: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske forskningsrådet

Forskningsrådet

 

Marie Skłodowska-Curie Actions

Forskningsrådet

 

Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet

 

Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Helse

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Samfunnssikkerhet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Digitalisering, næringsliv og rom

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Romsenteret

Klima, energi og mobilitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Søyle 3: Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

EIC Stifinner

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

EIC Akselerator

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

Europeiske innovasjonsøkosystemer

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Diku

 

Tverrgående del: Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske Forskningsområdet: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Bredere deltakelse og økt forskningskvalitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.