Disse får millioner til koronaforskning

30 norske forskningsmiljøer skal finne løsninger på koronavirusutbruddet.

30 prosjekter fra hele landet innenfor ulike fagdisipliner tilknyttet universitetene, helseforetakene og forskningsinstituttene, og med næringslivet koblet på, deler 130 millioner kroner.

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering. 

– Vi har de siste to månedene opplevd en enorm mobilisering fra norske og internasjonale forskningsmiljøer. Det er satt i gang mye forskning på koronavirusutbruddet, men det er lenge igjen før pandemien er et tilbakelagt kapitel. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Vi ser mye penger både fra stiftelser og det offentlige som nå stilles til rådighet. Jeg tror at vi kommer til å komme ut av dette med kunnskap som er verdifull for framtida, og som også kan brukes til andre ting. Og det viser at vi har fagmiljøer som evner å raskt kaste seg rundt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Alle søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prosjektene som får tildeling vil foregå ved en rekke institusjoner over hele landet og er innenfor mange ulike fagdisipliner. 19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre fra helseforetakene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på sju av prosjektene.  

Forskning er nøkkelen til å møte mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Norge har svært mange gode fagmiljøer som nå kan sette alle kluter inn for å forstå og finne løsninger på koronakrisens mange aspekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

For eksempel skal en gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus gjennomføre en nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av COVID-19. Det er også et prosjekt der forskere ved OsloMetskal studere sosial ulikhet og sosiale og medisinske risikofaktorer for dermed se effekt dette eventuelt har på sykdomsforløp og hvilke følger det får for arbeidsmarkedet. Forskere ved Universitetet i Bergen skal gjennomføre en samfunnsvitenskapelig studie der man skal undersøke hvordan befolkningen agerer på pandemien; opplevd risiko, adferd (konsekvens av oppfattet risiko og informasjon fra myndigheter) og sammenheng med personlighet.  

Spleiselag 

Tildelingen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører. Trond Mohn stiftelse, en forskningsstiftelse opprettet av næringslivsleder og investor Trond Mohn, har gitt 30 millioner kroner. Kreftforeningen, som er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge har bidratt med 8 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler slik at den totale summen som deles ut er 130 millioner kroner. 

Norske forskningsmiljøer er i verdenstoppen og de bidrar allerede bredt til at vi både kommer over og lærer av denne krisen. Vi er svært glade for å kunne bidra til ytterligere innsats gjennom denne nasjonale dugnaden, sier Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse 

– Kreftpasienter kan ha økt risiko for alvorlig sykdom ved koronainfeksjon. Derfor er det viktig for oss å finansiere forskning som kan gi ny kunnskap om hvordan koronakrisen skal håndteres, og vi er veldig glade for å kunne bidra, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Prosjektene vil vare fra 12 til 24 måneder.    

Se listen over prosjekter som får finansiering

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.