78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

– Det betyr mye at vi nå kan finansiere viktig og spennende forskning takket være felles dugnadsånd fra private aktører, interesseorganisasjoner og det offentlige. Det er fantastisk å se den massive mobiliseringen fra norske fagmiljøer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar nå med henholdsvis 30 og 10 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler slik at den totale summen som lyses ut er 130 millioner kroner.

Prosjektsøknadene er nå sendt til vurdering av internasjonale fageksperter og planen er at tildelingene kan skje innen utgangen av april.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er positiv.

– Forskning er nøkkelen til å møte mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, og dette er et utmerket eksempel på dette. Norge har svært gode forskningsmiljøer, og vi venter at det vil komme mange gode prosjekter ut av disse pengene, sier han.

Han får støtte fra administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

– Vi trenger forskning som kan hjelpe oss å forstå viruset og sykdommen og å evaluere effektene av ulike behandlingstiltak. Mye av dette bør vi også gjøre i internasjonalt samarbeid. Men vi ønsker også forskning på bredere samfunnsaspekter. Det er viktig å komme i gang med intervjuer og datainnsamling mens krisen pågår. Det er mye vi kan lære nå slik at vi er bedre rustet neste gang et virus bryter ut, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Søknadene kommer fra en rekke institusjoner over hele landet og er innenfor mange ulike fagdisipliner. 38 av søknadene kommer fra universitetene, 19 fra helseforetakene og 18 kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på omkring 20 av søknadene. Flest søknader kommer fra Oslo med 31. Men de fleste fylker er representert og blant annet kommer 14 søknader fra Vestland og 10 fra Trøndelag. Troms og Finnmark, Innland og Rogaland har alle to søknader.

OVERSIKT OVER SØKNADENE

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.