73 millioner kroner til åtte energiprosjekter i næringslivet

Prosjektene representerer store muligheter for grønn omstilling og konkurransekraft for norsk næringsliv.

De åtte prosjektene som får finansiering skal blant annet ta for seg maritim solenergi, nye undervannskabler som leverer på fremtidens krav til materialer og ny produksjonsmetode for blå hydrogen. Foto: unsplash.com

SE LISTEN OVER SELSKAPENE SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN. 

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. De neste par ukene skal vi investere ca 400 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet.  

 Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise seg etter koronakrisen og omstille seg i grønn retning. Vi skal skape nye arbeidsplasser, og da spesielt i de delene av næringslivet der vi allerede har solid kompetanse. Ikke minst gjelder dette en sterk og teknologitung energisektor, sier olje- og energiminister Tina Bru.   

De åtte prosjektene som får finansiering skal blant annet ta for seg maritim solenergi, nye undervannskabler som leverer på fremtidens krav til materialer og ny produksjonsmetode for blå hydrogen.   

Ett annet av prosjektene som har fått tildeling ledes av selskapet National Oilwell Varco Norway AS i Kristiansand. De skal utvikle et mer kostnadseffektivt og sikkert forankringssystem for off-shore vindmøller.   

 Det pågår en viktig omstilling av norsk næringsliv. Det er spennende å se hvordan næringslivet nå snur seg rundt for å utvikle muligheter som ligger i det grønne skiftet og som også har stort potensiale for nye eksportinntekterNorge har blant annet solid kompetanse fra petroleumsnæringen som nå brukes til å for eksempel bygge vindkraft til havs, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.    

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. Offentliggjøringen av hvilke bedrifter som får støtte i denne runden skjer løpende i inneværende og neste uke.     

INNEN ENERGIBRANSJEN FÅR DISSE PROSJEKTENE FINANSIERING: 

Prosjekt 

Prosjektansvarlig 

Sted 

Data-drevet intelligent styring av bygninger  DASTBYGG 

IWMAC AS 

Trøndelag 

Powerline rights-of-way decision support for sustainable corridors: a remote sensing approach 

STATNETT SF 

Oslo 

Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables 

NEXANS NORWAY AS 

Oslo 

Maritim Solkraft 

SUNLIT SEA AS 

Trøndelag 

Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations 

STATNETT SF 

Oslo 

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines 

NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS 

Agder 

Real-time DGA 

TUNABLE AS 

Oslo 

Advances in Subsurface Hydrogen Generation chemistry and conformance control 

HYDROGEN SOURCE AS 

Oslo 

  

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.