610 millioner kroner til forskning og innovasjon i norske bedrifter

Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstilling.

SE LISTEN OVER SELSKAPENE SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN 

Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger som skal gi mer forskning i næringslivet. 57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstillingen. 

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikrearbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Hensikten med innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. Nye tildelinger vil skje allerede i september. Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020. 

Høy kvalitet på prosjektene 

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før koronakrisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og inkludere flere. Derfor er det gledelig at det har kommet inn svært mange og gode søknader. Det viser stor vilje blant norske bedrifter til å satse på forskning og utvikling, tross koronakrisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Viktig å starte prosjektene raskt

Forskningsrådet har våren 2020 innført løpende mottak og flere årlige behandlinger av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan starte raskt. 

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Samtidig er det avgjørende at det er høy kvalitet på prosjektene vi finansierer. Derfor har vi valgt å forsterke og øke hastigheten i anerkjente og effektive ordninger. Det vil gi et viktig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig for flere, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet. 

I tillegg til løpende mottak og mer frekvente bevilgninger av innovasjonsprosjekter, har Forskningsrådet annonserte disse tiltakene:

  • Maksimere utnyttelse av statsstøtteregelverkets handlingsrom i innovasjonsprosjekter med tilsagn i 2019 og i 2020.
  • Korona-utlysninger for helsenæring og for å se på økonomiske effekter av krisen
  • Raskere behandling av SkatteFUNN-søknader. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Fahlvik oppfordrer bedrifter til å sende inn søknad: – Det kommer stadig inn flere søknader som blir behandlet etter sommerferien og det er også muligheter senere på høsten.  

DISSE FÅR TILDELING  

Bedrift Prosjekt Innstilt beløp (mill. kr) Fylke Kommune
AKER SOLUTIONS AS Just Hydrogen: Energy-efficient and flexible CO2 capture and separation from hydrogen production with ultra-low emissions                      10 Viken Bærum
ALTUS INTERVENTION GROUP AS Digital Well Internvention                      15 Rogaland Stavanger
AlumtIQ AS Anodeskifterobot som bidrar til sikrere, mer kostnadseffektiv og   miljøvennlig produksjon av aluminum.                  12,8 Nordland Vefsn
ANTEO AS Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen                        8 Trøndelag Nærøysund
AUKRA MARITIME AS Maritime AutoCrane (MAC) – The ship crane that plans and executes loading and offloading autonomously.                  12,6 Møre og Romsdal Aukra
BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS Next Generation CMS (Crash Management System)                      16 Innlandet Vestre Toten
BLUE WIND AS Key research challenges in the development of a Lowerable Offshore Floating Turbine                    2,5 Rogaland Stavanger
CELLMOVER AS Immuno:Shield- a broad checkpoint inhibitor for cancer immunotherapy.                  13,3 Oslo Oslo
DNV GL AS RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models                    7,7 Viken Bærum
DNV GL AS Assuring Autonomous and Sustainable Transport for all                  15,9 Viken Bærum
DUCKY AS Zero Emission Citizen (ZEC): Klimakalkulator for kartlegging av innbyggernes klimafotavtrykk                      12 Trøndelag Trondheim
ERAMET NORWAY AS Next generation Søderberg electrode for Mn production                  14,2 Vestfold og Telemark Porsgrunn
FJORDLAKS AS Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner                      16 Møre og Romsdal Ålesund
FUNDINGPARTNER AS SMB-modell: Kredittmodell for små- og mellomstore bedrifter                    9,1 Oslo Oslo
GAITLINE AS Innovasjon av løpesko. 300 OL og VM medaljer kombinert med det fremste av materialteknologi fra offshore og karbon-nanofiber fra CO2.                        4 Oslo Oslo
GE VINGMED ULTRASOUND AS Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system                    9,4 Vestfold og Telemark Horten
GLUCOSET AS Closed Loop glucose control in the ICU - CLICU                  11,2 Trøndelag Trondheim
GOOD COMPANY AS Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked                  12,8 Oslo Oslo
HOFF SA Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler                    7,7 Innlandet Gjøvik
HYBOND AS Novel solid-state bonding technology involving addition of filler metals for flexible design and production of multi-material products                      10 Møre og Romsdal Molde
HYDRO EXTRUDED SOLUTIONS AS High Precision Extrusion Temperature Control through Digital Technology                      16 Oslo Oslo
INFLOWCONTROL AS Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon.                    9,4 Vestfold og Telemark Porsgrunn
JOMA INTERNATIONAL AS Commercialising bronze titania for safe, fast charging and sustainable Li-ion batteries                    5,8 Trøndelag Røyrvik
K.A. Rasmussen AS Recycling of Iridium and Ruthenium at KAR                    3,8 Innlandet Hamar
KAEFER ENERGY AS Målrettet Sensor System for å Oppdage Korrosjon Under Isolasjon                        9 Rogaland Stavanger
KYSTMILJØ AS Marint K2 restråstoff til kjæledyrfôr                    3,0 Trøndelag Trondheim
LAERDAL MEDICAL AS Cyclical Thinking – Circular Products: Learning the way to lean circular business models                  13,2 Rogaland Stavanger
LEDAFLOW TECHNOLOGIES DA ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry                        6 Viken Asker
MENTIS CURA AS Development of novel prognostic biomarkers for early stage dementia                      16 Oslo Oslo
MODE SENSORS AS Development and validation of a breakthrough wearable sensor-system for real-time and remote fluid monitoring of heart failure patients.                  14,2 Trøndelag Trondheim
MusicDNA AS MusicDNA Sustainable Eco system                  10,3 Vestland Bergen
NACAMED AS Project Nano Carrier 2020-2023 – The use of Porous Silicon Nanoparticles for pharmaceutical applications                  15,1 Viken Indre Østfold
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS A Drill floor Robotic System for Automated Operations                  11,9 Agder Kristiansand
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS Fluid adjustments                        8 Agder Kristiansand
NATTOPHARMA ASA Produksjon av nye vitaminformuleringer                  15,3 Viken Bærum
NEL HYDROGEN ELECTROLYSER AS Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)                      16 Vestfold og Telemark Notodden
NEXANS NORWAY AS Combined Hydrogen and Electrical Infrastructure for Offshore Energy Transport                      12 Oslo Oslo
NORCONSULT AS Robuste optimale lavenergiløsninger for energieffektiv drift av energiintensive bygninger med tidsvarierende varme- og kjølebehov                  15,9 Viken Bærum
NORDOVO BIOSCIENCES AS Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation                    6,3 Oslo Oslo
Norsk Hydro ASA Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing                    8,7 Oslo Oslo
Norsk Hydro ASA Towards robust design and efficient production of durable and sustainable aluminium bridges                    8,8 Oslo Oslo
NORSUN AS Giant Single-Crystal technology for Premium solar cells                  15,2 Oslo Oslo
OLS AS Helautomatisert selvlærende produksjonslinje for prefabrikkerte baderomsmoduler                  10,5 Vestland Bergen
OPTONOR AS Nytt shearografi-system for materialtesting                    5,3 Trøndelag Trondheim
PRO ANALYSIS AS Optiske metoder for analyse av vannkvalitet i en selvrensende målecelle                    3,2 Vestland Bergen
PROTAN AS NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future                      12 Viken Drammen
RESMAN AS Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells                      10 Trøndelag Trondheim
SCATEC SOLAR ASA Joining efforts for extensive Adaptation of Novel bifacial modules in Utility-scale Solar                    4,4 Oslo Oslo
SCOUT DRONE INSPECTION AS Autonomous Drone system for Inspection of Industrial Assets by Non-Experts                  10,6 Trøndelag Trondheim
SPINCHIP DIAGNOSTICS AS SpinChip analysebrikker fra prototyper til pilotproduksjon                      16 Oslo Oslo
STABLE AS Stabilisert plattform for maritim bruk av konvensjonelle inspeksjonsdroner                    3,2 Agder Arendal
STANDARD BIO AS Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection                      16 Vestfold og Telemark Midt-Telemark
SUBC3D AS Autonom tilstandsmåling i merd                        6 Rogaland Stavanger
SURF TECHNOLOGY AS Ultrasound detection, characterization, and treatment of (prostate) cancer                      16 Trøndelag Trondheim
ULTIMOVACS ASA A novel immunotherapy for cancer                      16 Oslo Oslo
VARD ENGINEERING BREVIK AS ZeroCoaster (Zero-emission and standarsized Coaster)
-Universal short sea ship, zero emmission ready by fuel flexibility and standardisation
                   7,5 Vestfold og Telemark Porsgrunn
Voca AS Autonomous Cargo-Handling and Transportation                  13,1 Agder Kristiansand

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.