55 millioner til næringsrettet forskning på helseinnovasjon tilknyttet covid-19

Ni nye helseinnovasjonsprosjekter vil gi ny kunnskap og ha betydelig verdipotensial for bedrifter og helsetjenesten både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger.

Helseforskning og innovasjon er svært viktig for å møte utfordringene ved pandemien, og Forskingsrådet har derfor hatt en hasteutlysning på problemstillinger knyttet til denne problematikken.  

–  Prosjekter på tvers av helsenæringen og helsetjenestene har sjelden vært mer aktuelle enn nå. Næringslivet i Norge har potensial til å både dekke behov i helsesektoren, i tillegg til å skape verdier og styrke internasjonal konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Viktig samarbeid 

Av 31 som søkte er det nå ni prosjekter som finansieres, og prosjektene har en varighet på 1-3 år. Helsenæringsmeldingen som nylig ble behandlet på Stortinget fremholder betydningen av samarbeid mellom den fremvoksende norske helseindustrien og den offentlige helsetjenesten. Offentlig-privat samarbeid er nå viktigere enn noen gang. 

–  Prosjektene som nå finansieres retter seg mot behov i offentlige helse- og omsorgstjenester for utvikling av forskjellige typer ny diagnostikk og avstandsoppfølging som skal føre til bedre og mer effektiv behandling og oppfølging av Covid-19 pasienter.  I tillegg vil prosjektene se på bedre samhandling og beredskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Samarbeid er ofte nøkkelen til suksess, og det er derfor veldig bra å se så mange spennende samarbeid sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti FahlvikStore og små bedrifter samarbeider her med både kommuner, helseforetak og andre offentlige institusjoner, og de jobber sammen med for å løse en av de virkelig store samfunnsutfordringene vi står ovenfor sier Fahlvik.    

Det er kommet inn gode søknader utover de Forskningsrådet kan finansiere, og Innovasjon Norge vurderer nå om enkelte av disse kan støttes av dem.  

Se liste over de godkjente prosjektene her 

Prosjekttittel 

Prosjektansvarlig 

 Innstilt beløp (i 1000)

Blood test to predict the severity of COVID-19 

AGE LABS AS 

6003 

Innføring av klinisk testet digital integrert oppfølging av polikliniske pasienter under og etter pandemi 

DIGNIO AS 

7878 

Development of a novel high-throughput COVID-19 antibody test 

GENTIAN AS 

8000 

Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift 

IMATIS AS 

5424 

An artificial intelligence platform to identify T cell targets for rapid response tests during pandemics: application to SARS-CoV-2 

NEC ONCOIMMUNITY AS 

7749 

Enkel og trygg pårørendekontakt 

NO ISOLATION AS 

4028 

 Utvikling av antistoffbasert teknologi for behandling av COVID-19-infeksjon 

NORIMUN AS 

4000 

Systemic Pandemic Risk Management 

STEPCHANGE AS 

7638 

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene 

TELLU IOT AS 

4232 

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 20.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.