2,65 milliarder kroner til nyskapende forskning

256 forskerprosjekter får i dag til sammen 2,65 milliarder kroner i støtte fra Forskningsrådet. Pengene går til forskere ved universiteter, høyskoler og institutter over hele landet.

Midlene som tildeles i dag går til forskere i forskningsinstitusjonene i ulike stadier av karrieren, og skal gi fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Til sammen var det nesten 2400 prosjekter som søkte.

– Både koronapandemien, klimakrisen og den grønne omstillingen viser hvor viktig banebrytende forskning er for samfunnet. Disse pengene styrker kvaliteten i norsk forskning og kan gi oss den kunnskapen vi trenger for å komme gjennom krisene, skape nye næringer og arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Mange av forskerprosjektene som får midler er spesielt rettet mot områder der det er stort behov for ny kunnskap.

– Vi trenger mer kunnskap for å løse utfordringer på mange ulike samfunnsområder. Regjeringen investerer målrettet i forskning for å øke kvaliteten og gi oss kunnskapen vi trenger for å sikre Norges fremtid. Siden 2013 har forskningsbudsjettene økt med over 50 prosent, sier Asheim.

Se lister over innvilgede prosjekter i ulike deler av landet:

Totalt er 11 prosent av søknadene innvilget. Forskerprosjektene som slapp gjennom nåløyet, er sikret finansiering i tre til seks år.

Organisasjonene som har fått innvilget fem eller flere søknader:

]Organisasjon

Antall
innvilgede Forskerprosjekter

Innstilt beløp
(i tusen kroner)

UNIVERSITETET I OSLO

67

698 452

NTNU

28

292 771

UNIVERSITETET I BERGEN

27

271 739

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

13

135 863

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

12

114 007

SINTEF AS

8

   86 124

INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (PRIO)

7

   68 082

INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

6

   67 813

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

5

   55 853

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

5

   53 789

CHR MICHELSENS INSTITUTT

5

   50 915


Klimavennlig vurdering 

Et stort apparat har vært i sving for å vurdere kvaliteten på søknadene, både i og utenfor Forskningsrådet.

— For å gi hver søknad en så grundig behandling som mulig, har vi håndplukket mer enn 700 internasjonale fageksperter til å vurdere søknadene, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Søknadsbehandlingen har gått som planlagt under koronakrisen.

— Panelarbeidet er gjort heldigitalt. Tidligere har vi i all hovedsak flydd inn eksperter fra utlandet for å vurdere søknader i fysiske møter. De digitale mulighetene gjør det mulig å redusere klimautslipp og likevel holde tidsplanen. Vi har fått verdifulle og positive erfaringer med hvordan panelarbeidet kan gjennomføres, sier Fahlvik.

Tildelingene i desember

Tildelingen av Forskerprosjekt er den tredje av tildelingene som skjer den siste uken før jul. I morgen står Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor for tur. Tirsdag 15. desember offentliggjorde vi tildelinger for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, mens Innovasjonsprosjekt i næringslivet kom fredag 11. desember.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.