22 nye forskningssentre for innovasjon

22 forskningsmiljøer får status som senter for forskningsdrevet innovasjon og skal sikre et tett samarbeid mellom næringslivet og forskere.

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

SFI-ordningen er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet fikk 70 søknader til utlysningen sist høst.

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Disse får nå status som senter for forskningsdrevet innovasjon:

Vertsinstitusjon Prosjekttittel Handler om
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification Akustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren.
HELSE BERGEN HF Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health Digitale intervensjoner innenfor mental helse.
NIBIO SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector Digital revolusjon i skognæringen.
NMBU Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy Bærekraftig bruk av jordmaterialer.
NOFIMA AS  SFI Digital Food Quality Digital transformasjon av matproduksjon.
NORCE AS  Climate Futures Løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko.
NORCE AS DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint Mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.
NTNU Centre for Geophysical Forecasting Overvåkning av av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring og geofarer som skred, flom og jordskjelv.
NTNU Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors  Fremtidens cybersikkerhet.
NTNU SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations Trygge, autonome skip for bærekraftig sjøtransport og drift.
NTNU Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation  Sikker og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens.
NTNU SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry Omstilling av metallindustrien.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF  Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio) Behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens.
SINTEF AS  Centre for Industrial Biotechnology Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien.
SINTEF AS Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment Plugging av oljebrønner.
SINTEF OCEAN AS Floating structures for the next generation ocean industries Flytende, stasjonære strukturer for havnæringen.
SINTEF OCEAN AS SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.
UNIVERSITETET I BERGEN Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation Ansvarlig medieteknologi og -innovasjon.
UNIVERSITETET I BERGEN SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean  Smarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshore installasjoner.
UNIVERSITETET I OSLO Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS) Satellittsystemer for jordobservasjoner og utforskning av "det nære rom".
UNIVERSITETET I TROMSØ  Visual Intelligence Visuell intelligens som kan oppdage alt fra hjertesykdommer og kreft til potensielle naturkatastrofer.
UNIVERSITETET I TROMSØ Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquaculture Å redusere plastavfall og relaterte problemer forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien.

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.