200 millioner til forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor

Regjeringen lyser ut tidenes største pott til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Forskningsdrevet innovasjon går ut på at offentlig sektor identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere.

– Vi må hele tiden jobbe for å løse oppgavene våresmartere måter hvis vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester i fremtiden. Forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å bidra til at offentlig sektor tenker nytt, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). 

Regjeringen lyser nå ut 200 millioner kroner til prosjekter innenfor forskningsdrevet innovasjon. Utlysningen skjer gjennom Forskningsrådet, og går ut på at det offentlige identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere. Utlysningen åpner for en rekke prosjekter innen ulike sektorer, men prosjekter innen helse- og velferdstjenester, transport, byplanlegging, digitalisering og bioøkonomi vil bli prioritert. Søknadsfristen er 16. september.  

I mars delte Forskningsrådet ut 210 millioner til 33 prosjekter ledet av offentlig sektor der de skal samarbeide med forskere.  

Det er fortsatt en vei å gå for å få enda mer forskningsstøttet innovasjon i offentlig sektor, mener Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen. Ifølge KS sitt innovasjonsbarometer for 2020 har bare 13 prosent av kommunene samarbeidet med en FoU-institusjon om sin siste innovasjon. Det er faktisk en nedgang fra 2018 og langt unna det nivået vi bør ligge på. 

Undersøkelser fra blant annet Menon viser at det er mange fordeler ved samarbeid mellom offentlige sektor og forskere om innovasjon.  

Når offentlige sektor og forskere samarbeider øker kvaliteten på prosjektene og gjør det lettere å skalere opp og dele de beste ideene. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å stimulere til mer kunnskapsbasert utvikling gjennom samarbeid mellom offentlige sektor, privat sektor og forskningsinstitusjonene, sier Røttingen. 

Millioner til utvikling av digital tvilling 

Ålesund kommune med partnere er én av de 33 som får forskingsmidler til et innovasjonsprosjekt som de søkte om i 2019.   

Prosjektet heter SMART PLAN og målet er å utvikle Ålesund sin digitale tvilling.  

SMART PLAN skal se på hvordan man kan bruke data på nye måter gjennom visualisering og simulering. Prosjektet skal utvikle datamodeller som kan brukes i byutviklingen og som har potensial til å hente ut verdier i form av bedre beslutningsgrunnlag, økt effektivitet og reduserte kostander i planprosessen og økt demokrati og tillit i samfunnet.  

Framtidsnavigatør i Ålesund kommune, Anne-Lise Sagen Major er svært glad for Forskningsrådets tildeling til SMART PLAN:  

Gjennom prosjektet får vi testet ut et unikt samarbeid mellom offentlige samfunnsaktører, næringsliv og akademia. Innovasjonspotensialet er enormt og vekker interesse langt ut over vår egen region.Prosjektet kobler fagdisipliner som tradisjonelt ikke har samarbeidet.  

Forskningsrådet er svært positive til SMART PLAN: 

– Ålesund har gått foran i arbeidet med å bli en by som tenker kunnskapsbasert byutvikling. Som vertskommune for den andre FN-smartbylaben i verden viser Ålesund hvordan man ikke trenger være en metropol for å være blant de fremste innen bærekraftig byutvikling, sier Røttingen. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.