193 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

Trondheim og Oslo kommune får 10 millioner i en førkommersiell anskaffelse for at de sammen skal invitere entreprenører, gründere og forskere til en konkurranse om å lage den beste nye måten å håndtere forurenset snø på. Prosjektleder i Oslo kommune Isak Solomon sammen med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

SE LISTENE OVER TILDELINGER NEDERST I SAKEN

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.

Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.

Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen

– Kommunal sektor er en samfunnsutvikler, og hovedleverandør av viktige tjenester til innbyggerne. Kommunene spiller en betydelig rolle i innovasjon og omstilling av Norge. KS er derfor veldig glad for innretningen på utlysningen, som setter offentlig og kommunal sektor i førersetet på prosjektene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Se resultatene for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (27 prosjekter)

Søker

Prosjekttittel

Innstilt beløp

BANE NOR SF

Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks

6550

BRØNNØY KOMMUNE

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

7000

BÆRUM KOMMUNE

Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

6995

HELFO

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

6285

INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

6591

Lillestrøm kommune

Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

7000

MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

Hunting the humpback salmon

5228

MÆRE LANDBRUKSSKOLE

Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use

3000

OMSORGSBYGG OSLO KF

Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)

6740

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

6998

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITY

6997

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY).
A machine learning approach based on school starters' serious gameplay

5525

OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

7000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

7000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Automation of clinical genetic variant interpretation

7000

RUTER AS

Autonomous Mobility as a Service

6063

RÆLINGEN KOMMUNE

Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene

7000

SENJA KOMMUNE

DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

5450

SJØFARTSDIREKTORATET

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

7000

STATENS VEGVESEN

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

5950

STATENS VEGVESEN

Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader

3000

STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET

Klimatilpasning og veitransport

5745

STRANDA KOMMUNE

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

6041

TRONDHEIM KOMMUNE

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

6000

UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

7000

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

3660

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Jordhelse og karbonfangst
DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

6980

 

Se resultatene for førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter)

Søker

Prosjekttittel

STATSBYGG

Modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal

TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING

Før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø - hovedprosjekt

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.