126 millioner kroner til 12 innovasjonsprosjekter i havnæringene

Prosjektene vil bidra til å sikre en bærekraftig vekst på svært viktige næringsområder for Norge.

SE LISTEN OVER SELSKAPENE SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN.

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal vi investere ca 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. 

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringene kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 – Kompetansen i den maritime næringen vil være svært viktig for norsk økonomi når vi nå går inn i et avgjørende tiår for havet og klimaet. Forskning og innovasjon i næringslivet blir avgjørende for å både øke verdiskapingen og redusere utslipp, sier næringsminister Iselin Nybø.  

De 12 prosjektene som nå får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Prosjektene inkluderer bedrifter langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør.

– Næringslivet er den viktigste premissleverandøren for å videreutvikle Norges ledende posisjon innenformarin og maritim forskning. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringene i disse dager, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Ett av firmaene som får tildeling er Norway King Crab Holding AS som skal finne løsninger for miljøvennlig transport av levende skalldyr for å fjerne bruk av fly, redusere bruk av emballasje, redusere matsvinn og samtidig øke verdiskapingen av norsk skalldyr.

Ett annet av firmaene er Jotun AS, som gjennom å kombinere "smøring" av skipsskroget med et lag av luftbobler og en miljøvennlig grohemmende maling, ønsker å redusere energiforbruket og dermed utslippene fra skip.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

DISSE PROSJEKTENE FÅR FINANSIERING:

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Sted

Norway King Crab Holding AS

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

4,4 mill. kroner

Kirkenes

Lingalaks AS

Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks

6 mill. kroner

Norheimsund

CERMAQ Norway AS

Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems

6 mill. kroner

Nordfold

Orkla Foods Norge AS

Optimal processing of macroalgae as a new sustainable food ingredient

6 mill. kroner

Fredrikstad

DNV GL AS

Remote drone-based ship hull survey

15,9 mill. kroner

Høvik

BRUNVOLL VOLDA AS

Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion

7,2 mill. kroner

Volda

IBIZA BOATS AS

TRANSFORMASJON til el-båt

14,3 mill. kroner

Froland

ISPAS AS

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

15 mill. kroner

Moss

POSICOM AS

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system

11,8 mill. kroner

Averøy

JOTUN A/S

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

15 mill. kroner

Sandefjord

KONGSBERG MARITIME AS

Maritime 5G

9 mill. kroner

Kongsberg

KONGSBERG MARITIME CM AS

"Propulsion for the Green Future"

16 mill. kroner

Ålesund

 

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.