120 millioner til nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har besluttet å investere 120 millioner kroner i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Forskningen fra det nye senteret skal skape eksportmuligheter for norsk næringsliv og sikre at miljøpåvirkningene fra fremtidig vindkraftutbygging blir minst mulig.

Foto: Øyvind Gravås

Senteret som nå får støtte fra Forskningsrådet heter Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind). I prosjektet skal forskere og næringsliv samarbeide om teknologiutvikling som er nødvendig for å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige på et internasjonalt marked. Senteret vil få 15 millioner kroner i året over åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

- Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge. Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre lavere kostnader, bedre miljøtilpassing og gode driftsmodeller for slike prosjekter. Jeg har stor tro på at et langsiktig forskningssenter med partnere fra både industri, forskning og forvaltning vil bidra til å skape konkrete resultater som kan tas i bruk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bærekraftig vindenergi

Vindenergi både til lands og til havs påvirker miljøet, og utbygginger kan være kontroversielle. Forskningen i NorthWind skal sikre at miljøpåvirkningene blir minst mulige. Senteret vil også engasjere seg for en kunnskapsbasert debatt om vindenergiutbygging, der alle perspektiver rundt vindenergi blir belyst.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har pekt ut et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor vindenergi, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet. - Forskningsrådet finansierer allerede flere forskningssentre for miljøvennlig energi, men det manglet et senter for vindenergi. Det er derfor svært positivt at vi fikk mulighet til å utlyse en konkurranse om et senter som del av regjeringens tiltakspakker i 2020, sier Unander.

Et sterkt konsortium

Forskningssentrene for miljøvennlig energi er ikke fysiske sentre, men består av flere organisasjoner og bedrifter som samarbeider. Det nye senteret, NorthWind, har tyngdepunkt i Trondheim, men har partnere fra hele landet. SINTEF Energi er vertsinstitusjon.

– Det er en sterk gruppe som står bak søknaden. Vi ser frem til aktiv deltakelse fra næringsaktørene og til forskning på høyt faglig nivå som vil bidra til å styrke mulighetene for eksportrettet næringsliv i globale markeder spesielt innenfor havvind, sier Unander.

I tillegg deltar SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Norges geotekniske institutt (NGI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i senteret.  

Konsortiet har mer enn 40 næringslivspartnere som skal delta aktivt i forskning, styring og finansiering av senteret. Det er et bredt spekter av bedrifter i senteret, og det er en god balanse mellom leverandører, energiselskap, rådgivningsselskap og klynger/interesseorganisasjoner.

Faktaboks Forskningssentre for miljøvennlig energi 

  • Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.

  • Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping. Forskningen skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene, som er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3).

  • Med FME-et på vindenergi, er det nå til sammen 11 slike sentre. To av sentrene arbeider med samfunnsvitenskapelig forskning, de øvrige 9 er i all hovedsak teknologiske.

For kommentarer fra olje- og energidepartementet kontakt kommunikasjonsrådgiver i OED, Margrete Løbben Hanssen, E-post: mlh@oed.dep.no Tlf: 92 85 78 91

Statsråd Tina Bru er tilgjengelig for evt. telefonintervjuer mellom 10 og 10.30, fredag 11.desember.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.