1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten

Forskningsrådets petroleumsforskning skaper store verdier for det norske samfunn, og den fremtidige avkastningen kan bli formidabel med tanke på miljøgevinster.

En ny rapport skisserer potensielle og realiserte effekter av Forskningsrådets investeringer på om lag 4,8 milliarder kroner rettet mot petroleum i perioden 2008-2018. Rystad Energy As har skrevet rapporten på oppdrag for Forskningsrådet. 

Rapporten viser at petroleumsforskning skaper store verdier for samfunnet, og at forskningen også kan bidra til løsninger som hjelper Norge med å nå sine fremtidige klimaforpliktelser.  

— Jeg er glad for at rapporten bekrefter regjeringens formål med støtte til petroleumsforskning: økt verdiskapning, nye arbeidsplasser og teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Et godt samarbeid mellom industri, forskningsmiljøer og myndigheter er helt avgjørende for å oppnå dette, sier olje- og energiminister Tina Bru.   

Rapporten viser at Forskningsrådets støtte har: 

  • medført økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden. Dette tilsvarer at 1 krone investert i forskning gav 30 kroner tilbake til staten. Det er ytterligere volumoppside på 11 milliarder fat frem mot 2050. Sistnevnte tilsvarer fire ganger totalvolumet i det nyoppstartede Johan Sverdrup-feltet.  
  • utløst kostnadsbesparelser på til sammen 18 milliarder NOK med ytterligere 1200 milliarder i fremtidig besparelsespotensiale. Sistnevnte tilsvarer nesten et helt statsbudsjett.  
  • bidratt, direkte eller indirekte, til sysselsetting på 5500 årsverk i perioden.  
  • fremtidig bruk av teknologiene vil kunne gi CO2-utslippskutt på litt over 540 millioner tonn, noe som tilsvarer 2018 totale norske utslipp over en periode på omtrent ti år. Siden mange av prosjektene er i en tidlig fase er kun 80 000 tonn CO2 kuttet som et resultat av de prosjektene Rystad rapporten har analysert.   
  • bidratt til god kunnskapsoppbygging og –spredning, samt positive effekter på helse, miljø og sikkerhet.  

Større utslippskutt er mulig  

– Rapporten viser at petroleumsforskningen skaper teknologi som kan redusere utslipp, men det tar tid før vi ser effektene. Her ligger det et stort fremtidig potensial som næringen bør ta tak i, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

Det er positivt at bransjen selv har satt nye felles mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005. I 2050 skal norsk oljeproduksjon være utslippsnøytral.   

– For å nå disse målene – og for at Norge skal nå sine klimamål, er mer forskning avgjørende.  Vi i Forskningsrådet ser frem til å få mange flere gode søknader til lavutslipp og energieffektivisering – det kan bidra til å kutte Norges CO2-utslipp substansielt. Den realiserte avkastningen på Forskningsrådets investeringer har vært svært god, og den fremtidige avkastningen ser formidabel ut også med tanke på miljøgevinster, men det er viktig at aktørene implementerer løsningene, sier Røttingen. 

Rapportens råd er å fortsette med bred støtte til petroleumsforskning slik at Norge kan fortsette å høste av petroleumsforekomstene på en trygg og karboneffektiv måte. 

___________

Les hele rappporten under Bilder og andre vedlegg nedenfor.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rettelse: En tidligere versjon av denne saken sa feilaktig at "kun 80 000 millioner tonn CO2 er kuttet". Dette er nå rettet til 80 000 tonn CO2 i nest siste kulepunkt over.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.